Newsy         

„Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin)

Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się kolejna pozycja z serii Metodyka Pracy Socjalnej.

W książce pt. Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk zawarto podstawy
teoretyczne dotyczące refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej, jak również dokładny opis, jak można ją stosować – do powielenia przez innych nauczycieli tego przedmiotu. Pokazano
przykłady zastosowania tej koncepcji i jej efekty. Publikacja jest zbiorem pomysłów dla nauczycieli akademickich i superwizorów pracy socjalnej na refleksyjną edukację metodyki pracy socjalnej. Mogą być one wykorzystane na zajęciach lub posłużyć za inspirację do własnych rozwiązań.
Książka jest również przeznaczona dla studentów pracy socjalnej i pracowników socjalnych.
Znajdują tu oni techniki do refleksji nad samym sobą, swoim metodycznym działaniem w zakresie uczenia się i metodyki pracy socjalnej oraz narzędzia do samopoznania i samoregulacji.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej

1.1. Pojęcie refleksji, refleksyjności i refleksyjnej praktyki
1.2. Poziomy refleksji
1.3. Paradygmaty metodycznego działania w polu pracy socjalnej a koncepcja refleksyjnej edukacji
i refleksyjnego praktyka
1.4. Refleksyjność jako kompetencja kluczowa pracownika socjalnego
1.5. Rodzaje refleksji w pracy socjalnej
1.6. Cele, zasady i poziomy refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej
1.7. Rola nauczyciela akademickiego w kształceniu do refleksyjnej praktyki w polu pracy socjalnej
Pytania do rozdziału
Bibliografia

Rozdział 2. Wybrane modele, metody oraz narzędzia refleksyjnego uczenia się do wykorzystania na zajęciach z metodyki pracy socjalnej i superwizji

2.1. Modele refleksyjnego uczenia się
2.1.1. Model Terry’ego Bortona
2.1.2. Cykl Davida Kolba
2.1.3. Refleksyjny cykl Grahama Gibbsa
2.1.4. Model Stephena Brookfielda
2.1.5. Analiza pracy z przypadkiem z wykorzystaniem etapów metodycznego działania Cristiny de Robertis
2.1.6. Model Michała Balinta
2.1.7. Scenariusz sesji grupowej z wykorzystaniem metodyki grup Balinta
2.2. Metody i środki dydaktyczne sprzyjające refleksyjnemu uczeniu się i doskonaleniu
zawodowemu
2.2.1. Wykład problemowy
2.2.2. Dyskusja
2.2.3. Analiza przypadków
2.2.4. Gry dydaktyczne
2.2.5. Metoda projektów
2.2.6. Metoda odwróconej klasy
2.2.6. Narzędzia do refleksji nad sobą samym
Pytania do rozdziału
Bibliografia

Rozdział 3. Projekt refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej

3.1. Struktura i przykład realizacji przedmiotu metodyka pracy socjalnej w ujęciu edukacji
refleksyjnej
3.2. Efekty uczenia się osiągnięte przez studentów
3.3. Sposoby badania refleksyjności studentów pracy socjalnej
Pytania do rozdziału
Bibliografia

Zakończenie
Aneks

Aneks 1. Talia atutów
Aneks 2. Test mocnych stron
Aneks 3. Kwestionariusz do samooceny poziomów refleksyjności przez studentów
Aneks 4. Przykładowy lokalny koszyk usług wykonany przez studentki II roku pracy socjalnej
Agnieszkę i Paulinę dla jednej gminy
Aneks 5. Opisy przypadków do wykorzystana w czasie zajęć z metodyki pracy socjalnej
Aneks 6. Indywidualny katalog świadczeń i usług oraz ekogram

Autorka z powodzeniem zrealizowała projekt naukowy, którego celem było wprowadzenie w zagadnienia refleksyjnej edukacji metodyki pracy socjalnej oraz zapoznanie potencjalnych grup odbiorców z konkretnymi rozwiązaniami metodycznymi w tym zakresie. Bardzo pomocne są pytania sformułowane na zakończenie każdego rozdziału książki na temat omówionych treści oraz wskazanie bibliografii, na podstawie której osoby zainteresowane tematem mogą poszerzyć swoją wiedzę. Poza tym Autorka, jako profesjonalistka w pracy socjalnej, sformułowała rekomendacje stanowiące wskazówki do realizacji zadań z zakresu różnych rodzajów refleksyjności, wchodzącej w skład pożądanych kompetencji pracowników socjalnych.

dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS

Autorka:

Izabela Krasiejko – profesor Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
w Częstochowie. Jest autorką dziewięciu książek i ponad stu artykułów, w tym głównie dotyczących metodyki pracy socjalno-wychowawczej i terapeutycznej z rodziną. Doradca metodyczny, superwizor, trener w tym zakresie. Ekspert – doradca społeczny w Narodowej Radzie ds. Społecznych, działającej w ramach Narodowej Rady Rozwoju w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polski (m.in. bierze udział w pracach badawczych dotyczących ewaluacji działania Centrów Usług Społecznych). Pracuje z rodzinami z dziećmi w Częstochowskim Centrum Wsparcia Rodziny.

Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk

Komentarze „Pracownik socjalny jako refleksyjny praktyk” (Wydawnictwo Difin) (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce

„Formy opieki długoterminowej nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi w Polsce” (Wydawnictwo Difin)

09 listopada 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin oddaje w ręce czytelnika książkę podejmującą szeroko rozumianą...»
Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności

„Praca socjalna z osobami w kryzysie bezdomności, opuszczającymi jednostki penitencjarne, uzależnionymi”

21 marca 2022      TAGI:         
Wydawnictwo Difin po raz kolejny oddaje w ręce czytelnika publikację zgoła praktyczną,...»
Metodyka pracy socjalnej

Seria „Metodyka Pracy Socjalnej” (Wydawnictwo Difin)

10 grudnia 2021      TAGI:         
Na rynku ukazały się właśnie dwie pierwsze książki z nowej serii wydawniczej "Metodyka...»
Domy pomocy społecznej

„Domy pomocy społecznej. Organizacja i funkcjonowanie. Wydanie 3” (Wydawnictwo Difin)

12 lipca 2021      TAGI:         
Dostrzegając, jak istotną rolę w systemie pomocy społecznej odgrywają domy pomocy...»