Newsy         

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023”.

Sam konkurs adresowany jest do:

a) organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW, m.in. stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe) oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze;
b) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 UoDPPioW, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 3 UoDPPioW, tj. spółdzielnie socjalne.

Aplikujący powinni mieć doświadczenie w realizacji minimum dwóch kampanii społecznych lub projektów informacyjno-edukacyjnych na rzecz rodziny oraz okres co najmniej 2 lat, w którym prowadzili działalność na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji poprzez działania zmierzające do promocji rodzinnej pieczy zastępczej lub adopcji.

Dzięki konkursowi można uzyskać dofinansowanie na ogólnopolską kampanię społeczną, mającą na celu:

1) wzrost wiedzy i zmianę myślenia społeczeństwa na temat rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym: zmiana postaw społecznych wobec rodzicielstwa zastępczego oraz rozpowszechnianie informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia w prowadzeniu rodziny zastępczej;
2) zmianę w przedstawianiu i postrzeganiu rodzin zastępczych, w szczególności poprawa wizerunku rodzin zastępczych, promocja rodziny zastępczej jako przedsięwzięcia szlachetnego, niepozbawionego trudności, lecz satysfakcjonującego oraz ukazanie ważnej roli rodziców zastępczych w życiu dziecka;
3) wzrost motywacji do podjęcia działań zmierzających do tworzenia rodzin zastępczych.

W ramach kampanii powinien zostać przygotowany logotyp kampanii w postaci odpowiadającej tematowi konkursu.

Wnioski można składać jedynie do 5 maja za pośrednictwem formularza zamieszonego w systemie www.witkac.pl. Oferty złożone w inny sposób (np. doręczone pocztą bądź osobiście) nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji dotyczących konkursu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/rusza-i-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-kampanii-spolecznej-promujacej-rodzicielstwo-zastepcze

 

Komentarze „Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia

03 listopada 2023      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej...»
Forum Praktyków Pomocy Społecznej

Forum Praktyków Pomocy Społecznej

09 lutego 2024      TAGI:   
Serdecznie zapraszamy na Forum Praktyków Pomocy Społecznej, organizowane przez Fundację...»

Trwa nabór do trzeciej edycji pierwszego w Polsce programu MBA dedykowanego pomocy społecznej!

23 stycznia 2024      TAGI:         
Uczelnia Korczaka uruchamia III edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»
Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

Świadczenie z pomocy społecznej uzależnione również od możliwości finansowych jednostki

17 października 2023      TAGI:         
Na kanwie orzeczeń sądów administracyjnych utrwalony został pogląd o możliwości...»
Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

„Już jesteś?” Rodzicielstwo Zastępcze: Wyzwania i Sukcesy

Z dniem 1 października 2023 r. ruszyła kampania promująca rodzicielstwo zastępcze,...»
Wiktoria111 » 20 kwietnia 2024, 13:01

Praca a wiek - badania

ewulka0904 » 19 kwietnia 2024, 14:34

czy proporcjonanie liczy zwroty?