Newsy      

Dziecko coraz lepiej chronione

Analiza aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie skuteczności i efektywności regulacji, dotyczących ukształtowania ochrony małoletnich, skutkowała podjęciem prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Projektodawca planuje zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym poprzez modyfikację brzmienia art. 183 Krio poprzez jednoznaczne wskazanie na obowiązek sądu dostosowania instytucji z niej wynikającej do potrzeb i warunków osoby z niepełnosprawnością.

Dodatkowo projektodawca zamierza doprecyzować przepisy o reprezentacji małoletniego. W miejsce dotychczasowego terminu „kurator” projektodawca proponuje określenie „reprezentant dziecka”. Projekt dookreśla obowiązki tego reprezentanta, w tym obowiązki względem dziecka, jak również uprawnienia samego reprezentanta.

Kolejne zmiany projektodawca czyni na gruncie kodeksu karnego wykonawczego, podejmując się zagwarantowania osobom pokrzywdzonym przestępstwami o ciężkim charakterze oraz osobom małoletnim prawa do uzyskania informacji o zwolnieniu samego sprawcy.

Nadto zmiany wpłyną na treść ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W celu stwierdzenia zasadności zapewnienia ochrony dziecku, pracownik socjalny będzie dokonywał oceny ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka. Ocena będzie dokonywana w kwestionariuszu szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia dziecka.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem:

https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/
C7D97BFE7DA14CDDC12589C1002D2942/%24File/3309.pdf

Komentarze Dziecko coraz lepiej chronione (0)

      1 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – coraz więcej odpowiedzi

Ministerstwo wyjaśnia coraz więcej niuansów związanych z świadczeniem wspierającym....»
E-doręczenia nieco później

E-doręczenia coraz bliżej

19 czerwca 2023      TAGI:      
W dniu 7.06.2023 r. został opublikowany w dzienniku ustaw komunikat Ministra Cyfryzacji...»
Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

Większa ochrona przed przemocą coraz bliżej

16 stycznia 2023      TAGI:      
13 stycznia Sejm przyjął projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości,...»
Oszustwo na nadpłacony podatek

E-doręczenia w jednostkach samorządu terytorialnego coraz bliżej

31 października 2023      TAGI:         
Z dniem 10 grudnia 2023 r. wejdzie w życie obowiązek stosowania e-Doręczeń przez...»
mObywatel coraz sprawniejszy

mObywatel coraz sprawniejszy

17 stycznia 2023      TAGI:      
Od 9 stycznia 2023 r. w aplikacji mObywatel zostały udostępnione nowe funkcje. Wśród...»