Newsy      

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się wybranymi formami pomocy społecznej. Kontrola obejmowała lata 2021 – 2022.

Jak wynika z treści raportu, osoby wnioskujące o pomoc uzyskały ją. Złożone wnioski podlegały weryfikacji przez organ m.in. poprzez sporządzenie wywiadu środowiskowego oraz jego następczą aktualizację. Jak podkreśla NIK prawidłowo określano w nich:

• sytuację życiową i materialną wnioskodawców (z jednym wyjątkowym wypadkiem w Mińsku, gdzie tego nie uczyniono, choć minął rok od zakończenia świadczenia wsparcia),
• wysokość odpłatności za świadczoną pomoc i wysokość zasiłków (i tu w dwóch wypadkach w Mińsku nie zawarto umów z osobami zobowiązanymi do współfinansowania kosztów pobytu w placówce, przez co płatność dokonana została tylko w części).

Część skontrolowanych obszarów ujawniła jednak pewne obszary wymagające szczególnej uwagi organów. Z przeprowadzonej kontroli popłynęły wnioski zmierzające do konieczności dokonania przez instytucje pomocowe:

• rzetelnych i aktualizujących zmian w opracowywanych Strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych poprzez wskazanie ram finansowych i mierników realizacji poszczególnych celów;
• przedstawiania w corocznych sprawozdaniach z działalności potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
• rzetelnego przygotowywania decyzji administracyjnych ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
• zawierania z osobami zobowiązanymi umów dotyczących ponoszenia przez te osoby części kosztów pobytu mieszkańca w domu pomocy społecznej;
• dostarczania wnioskodawcom decyzji administracyjnych przesyłką rejestrowaną.

Zapraszamy do zapoznania się z całością protokołów pokontrolnych:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/I/22/004/KPS/

Komentarze NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

21 marca 2022      TAGI:      
Ruszyła kolejna edycja konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Maonnacelu...»
pomoc dla Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

05 lipca 2022      TAGI:         
Prezydent Andrzej Duda podpisał niedawno nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy...»
pomoc dla Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

15 marca 2022      TAGI:         
W dniu 12 marca 2022 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy...»
Opiekun tymczasowy - wyzwanie dla PCPR i OPS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

24 marca 2022      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła na dniach projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom...»
Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

29 sierpnia 2023      TAGI:      
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie...»