Newsy         

Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA

Zgodnie z definicją legalną wyrażoną w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) przez użyty w ustawie termin rodzina należy rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Nad wskazanym zagadnieniem kilkukrotnie pochylał się również Naczelny Sad Administracyjny, podejmując się próby dokładnego zinterpretowania w/w definicji.

Jak wywiódł NSA, wyrażenie „rodzina” na gruncie ustawy o pomocy społecznej odbiega od powszechnego, językowego rozumienia tego wyrażenia stosowanego w życiu codziennym. Do uznania za rodzinę na gruncie rozwiązań omawianej ustawy nie wystarczą zatem więzy krwi bądź więzy prawne pomiędzy poszczególnymi osobami składającymi się na rodzinę, ale z mocy woli ustawodawcy cechą istotną rodziny jest pozostawanie w faktycznym związku, a przede wszystkim wspólne zamieszkiwanie i gospodarowanie (Wyrok NSA z 13.12.2023 r., I OSK 348/22).

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E56DC2F0F7

Komentarze Definicja rodziny w pomocy społecznej okiem NSA (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

Kolejna nowelizacja w pomocy społecznej

29 sierpnia 2023      TAGI:      
W dniu 24 sierpnia 2023 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie...»
Kampania społeczna promująca rodzicielstwo zastępcze – konkurs

„Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze” – konkurs

17 kwietnia 2023      TAGI:         
Z dniem 13 kwietnia 2023 r. ruszył nabór wniosków w ramach I otwartego konkursu ofert...»

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 28 lipca 2023 r. – kluczowe zmiany (bezpłatne szkolenie online)

20 sierpnia 2023      TAGI:         
Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych...»
Pracownik socjalny okiem sądu

Pracownik socjalny okiem sądu

22 stycznia 2024      TAGI:   
Na kanwie zapadających orzeczeń sądów administracyjnych bardzo mocno artykułowana...»
Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

Opłata za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej a odmowa podpisania umowy

09 sierpnia 2023      TAGI:      
Problematyka wnoszenia odpłatności za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej...»
Ag@@ » 26 lutego 2024, 18:53

Leasing finansowy/operacyjny

TomekM » 26 lutego 2024, 18:03

AOON - KOREKTA, FP

Renia C » 26 lutego 2024, 16:38

ważność orzeczenia

alaaa » 26 lutego 2024, 16:22

976 -wzajemne wyłączenia