Newsy      

RPO o niewystarczających świadczeniach

Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony skargami dot. niewystarczającej wysokości świadczeń rodzinnych i opiekuńczych, z funduszu alimentacyjnego, z pomocy społecznej, a także ograniczonego do nich dostępu z uwagi na zbyt niskie kryteria dochodowe, przygotował stosowne wystąpienie w w/w sprawie skierowane do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zajecie stanowiska.

Jak argumentuje Rzecznik, aktualne propozycje podwyższenia kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej mogą skutkować tym, że osoby żyjące poniżej granicy ubóstwa nie spełnią kryteriów dochodowych przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. RPO zwraca uwagę, że zbyt niskie kryteria dochodowe mogą spowodować, że wiele osób potrzebujących pomocy pozostanie poza systemem wsparcia.

Jednocześnie zwraca on uwagę na brak nowelizacji kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych, zasiłkach i dodatkach do zasiłków rodzinnych. Wskazane świadczenia stanowią istotny element systemu wsparcia. Jednak zbyt niskie kryteria uprawniające do wskazanych świadczeń mogą skutkować marginalizacją przypisanych jej prawem celów.

Pochylając się nad problematyką kryteriów dochodowych, warto zwrócić uwagę na czynniki, które zdają się umykać ustawodawcy, jak rosnąca inflacja czy gwałtowny wzrost cen energii i ogrzewania, a które jednoznacznie rzutują na kondycję finansową rodzin.

Należy pamiętać, że rolą Państwa jest stworzenie instrumentów, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb obywateli.

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2024-06/Do_MRPiPS_swiadczenia_pomoc_spoleczna_24_06_2024.pdf

Komentarze RPO o niewystarczających świadczeniach (1)

      3 + 2 = ?    
popieram, szczególnie jeśli chodzi o swiadczrnia rodzinne. Tworzenie kolejnych, medialnych świadczeń, bez dbania o to, co już jest!
DODAŁ: Ja DNIA 07 lipca 2024 O 22:19

ZOBACZ PODOBNE

Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

Nowy tekst jednolity ustawy o świadczeniach rodzinnych

W dniu 7 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»

Świadczenia opiekuńcze w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych (bezpłatne szkolenie online)

05 czerwca 2023      TAGI:         
Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie online „Świadczenia opiekuńcze w świetle...»
RPO o niewystarczających świadczeniach

RPO o niewystarczających świadczeniach

04 lipca 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony skargami podejmujących problematykę niewystarczającej...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»