AKTUALNOŚCI

NIK o oprogramowaniach stosowanych w administracji

NIK o oprogramowaniach stosowanych w administracji

Najwyższa Izba Kontroli dokonała analizy oprogramowania jednostek administracji publicznej występującego na komputerach użytkowników. Analiza wyników... »
PIT 2024

PIT 2024

TAGI:
Zostało niewiele czasu na złożenie zeznania podatkowego PIT za 2023 r. Należy go złożyć do 30 kwietnia 2024 r. Tego dnia urzędy skarbowe, wychodząc... »
Ostatnie dni na dodatek osłonowy

Ostatnie dni na dodatek osłonowy

Tylko do 30 kwietnia 2024 r. zainteresowani mogą jeszcze składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r.niestety... »
Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Dodatek dla pracowników pomocy społecznej

Sejm przyjął długo zapowiadane regulacje pozwalające na wprowadzenie programów rządowych, które pozwolą na wypłatę od 1 lipca 2024 roku dodatku... »
NIK o ofiarach przemocy domowej

NIK o ofiarach przemocy domowej

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła doraźną kontrolę podmiotów odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy domowej. Realizacja w/w procedury... »
NIK o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

NIK o potrzebach osób z niepełnosprawnościami

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych... »
Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przeciwdziałanie przemocy domowej – panel ekspertów

W dniu 25 kwietnia o godz. 11.00. w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbędzie się panel ekspertów poświęcony przeciwdziałaniu przemocy... »
Skargi do Prezesa UODO

Skargi do Prezesa UODO

TAGI:
UODO udostępnił na swojej stronie instrukcję składania skarg do Prezesa UODO. W instrukcji udostępniono link do gotowego formularza, za pośrednictwem... »
Nowy tekst jednolity KPA

Nowy tekst jednolity KPA

W dniu 15 kwietnia 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia... »
Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

Centralny rejestr umów pracowników jednostek sektora finansów publicznych

TAGI:
Rzecznik Praw Obywatelskich w korespondencji kierowanej do Ministerstwa Finansów wyraził swój niepokój dotyczący prac nad rejestrem umów pracowników... »
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic”

Trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Projekt zakłada aż trzy... »
1000 zł zamiast 500 zł

1000 zł zamiast 500 zł

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Projektowana nowelizacja zakłada podwyższenie maksymalnej... »
Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Szkolne podręczniki będą dostępne cyfrowo

Ministerstwo Edukacji w odpowiedzi na złożoną interpelację dotyczącą dostępności podręczników szkolnych w wersji cyfrowej poinformowało, że wszystkie... »
KSeF po nowemu

KSeF po nowemu

W ostatnim czasie Ministerstwo przeprowadziło cykl spotkań o charakterze konsultacyjnym w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zostały wypracowane... »
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Jak wynika z zapowiedzi Ministerstwa, procedowany projekt ma zapewnić sygnalistom... »
Nowe wzory tytułów wykonawczych

Nowe wzory tytułów wykonawczych

W dniu 22.03.2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych... »
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

W dniu 20.03.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »
Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Nowy tekst jednolity ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej

W dniu 21.03.2024 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »
1000 zł dla pracowników socjalnych

1000 zł dla pracowników socjalnych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw przedłożony przez ministrę rodziny, pracy... »

Dokumentacja środków trwałych (bezpłatne szkolenie)

Środki trwałe stanowią niebagatelną pozycję w majątku instytucji publicznych, a zarządzanie nimi to szerokie spektrum działań związanych z jego... »