Alimenty

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Niealimentacja a utrata prawa jazdy

TAGI:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169), cytowana dalej jako u.p.o.u.a., określa szereg czynności,... »

Ustalanie dochodu na członka rodziny w funduszu alimentacyjnym

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2016 r. poz. 169), dalej cyt. jako u.p.o.u.a., określa nie tylko kryterium... »

Kiedy zasiłek rodzinny nie przysługuje?

W przepisach zostały określone przypadki, w których zasiłek rodzinny nie przysługuje. Dzieje się tak wówczas, kiedy dziecko lub osoba ucząca się... »

Alimenty na dziecko w rodzinie zastępczej

W sytuacji, kiedy alimenty na dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej nie zostały ustalone od żadnego z rodziców, rodzina zastępcza może złożyć... »

Wystąpienie RPO do Prezesa NIK w spawie przeprowadzenia ogólnopolskiej kontroli

Pismem z dnia 17.03.2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z prośbą o rozważenie możliwości podjęcia ogólnopolskiej... »

Drugie posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Alimentów

W dniu 30 marca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się drugie spotkanie Zespołu Ekspertów do spraw Alimentów. Na wskazanym posiedzeniu podkreślono... »

Doniesienia z orzecznictwa: refundacja alimentów/ świadczeń z funduszu alimentacyjnego a dochód w pomocy społecznej

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie... »

Doniesienia z judykatury ws. dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego... »

Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

TAGI:
Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela jest zobligowany do składania wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych wustawie... »