Alimenty

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Doniesienia z judykatury ws. dłużników alimentacyjnych uchylających się od zobowiązań alimentacyjnych

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego... »

Sprawozdanie z realizacji zadań przewidzianych w Ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

TAGI:
Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela jest zobligowany do składania wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań przewidzianych wustawie... »