CRPS

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Cykl bezpłatnych szkoleń dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków... »
diagnoza    ustawa o pomocy społecznej    projekt    Cyfrowe Kluby Seniora    prawnik    Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych    integracja przez inspiracje    transport