Czasopismo

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czasopismo „Empowerment”

Piąty numer czasopisma „Empowerment” w całości poświęcono problematyce samorządowej i inwestycyjnej polityce społecznej. Tematy te są aktualne... »

Czwarty numer czasopisma „Empowerment”

Czwarty numer czasopisma „Empowerment” poświęcono innowacjom w polityce społecznej. Innowacje stanowią niezwykle ważny aspekt rozwoju usług, metod... »
Urlopy wypoczynkowe od A do Z    Wierzbica    Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej    Bliżej Funduszy Europejskich    NVC    Zespół Monitorujący do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie    transport    Ministerstwo Zdrowia