Dodatek wychowawczy

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

MRPiPS w sprawie 500+ dla dzieci w pieczy zastępczej

W dniu 08.09.2016 r. na stronie internetowej MRPiPS został opublikowany komunikat w sprawie 500+ dla dzieci umieszczonym w pieczy zastępczej. Jak czytamy... »
UK    prawo do pomocy społecznej    wynagrodzenie za sprawowanie opieki    rodzina    mapa zasobów    oddzielne gospodarstwo domowe    zasiłek stały    dialog