System dozoru elektronicznego

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

RPO i System Dozoru Elektronicznego

Nowelizacja ustawy Kodeks karny w części dot art. 209 skutkowała wprowadzeniem kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności... »
internet    ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych    rodzina 500+    zaświadczenie lekarskie    klimat dla rodziny    Ustawa Za życiem    warsztaty    pomoc rzeczowa