System dozoru elektronicznego

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

RPO i System Dozoru Elektronicznego

Nowelizacja ustawy Kodeks karny w części dot art. 209 skutkowała wprowadzeniem kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo do roku pozbawienia wolności... »
SEKA    dowód osobisty    rada seniorów    świadczenia rodzicielskie    mieszkalnictwo    płaca minimalna    kuratela    blog