Wyniki naboru

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Ministerstwo RPiPS ogłasza wyniki naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na stronie domowej wyniki otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu wramach... »
Mikołaj    Superwizja dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie    Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman    umorzenie    przemoc rodzinna    seniorzy    rodzina    gus