Bieda

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
NIK skontrolowała pomoc udzielaną osobom ubogim

NIK skontrolowała pomoc udzielaną osobom ubogim

NIK w latach 2015-2018 dokonywała kontroli Gmin w zakresie udzielanej pomocy osobom najuboższym. W ocenie NIK, pomimo wielu zmian, ubóstwo jest w dalszym... »

Diagnoza

(więcej…) »
opłata skarbowa    Cyfrowy Powiat    wynagrodzenie za sprawowanie opieki    Ustawa o dniach wolnych od pracy    ubezwłasnowolnienie    energia elektryczna    zasiłek celowy    Wierzbica