Zwrot kosztów stawiennictwa

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Zwrot kosztów stawiennictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23), dalej cyt. jako k.p.a., przewiduje zwrot kosztów stawiennictwa... »
Ustawa samorządowa MAiC    lokal socjalny    Narodowa Strategia na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci    wypoczynek    mbU    asystentury    rodziny zastępcze    orzeczenie