EFS dla OPS

6 marca

Od dnia 28 stycznia 2008 roku, dział Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu bezpośrednio związany z wdrażaniem Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma swoją nową siedzibę przy ulicy Broniewskiego 15/17, 87-100 Toruń.

Więcej na stronie ROPS Toruń >>

Komentarze (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»

12 grudnia

12 grudnia 2011     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w Zasadach przygotowania,...»