EFS dla OPS

22 marca

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 marca 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr. 38, poz. 207).

Główna zmiana wprowadzona przedmiotowym rozporządzeniem polega na konieczności stosowania do paragrafów w zakresie budżetu środków europejskich czwartej cyfry „7”.

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 r., poszczególne instytucje zobowiązane są do zmiany planu finansowego w zakresie budżetu środków europejskich poprzez dokonanie odpowiednich przeksięgowań i ujęcie ww. środków z czwartą cyfrą „7”. Komunikat zamieszczamy w zakładce FAQ

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»