Archiwalne

Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Dolnośląskie we Wrocławiu organizowane jest szkolenie na temat "Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych". Informujemy, że szkolenia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie są zwolnione z VAT
Szanowni Państwo,
mam zaszczyt zaprosić Państwa na szkolenie nt:

Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych

które odbędzie się 14. marca 2011r. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie, przy ul. Menniczej 1 we Wrocławiu (wejście od ul. Świdnickiej 28) w godzinach 10.00 – 15.00.

Zagadnienia poruszone na szkoleniu to:
1. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego
2. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego zasady konstytucyjne:
3. Właściwość organów:
4. Pojęcie strony
5. Podmioty na prawach strony:
6. Doręczenia:
7. Wezwania:
8. Sposoby obliczania terminów:
9. Wszczęcie postępowania:
10. Podania i wnioski:
11. Protokoły i adnotacje.
12. Udostępnianie akt:
13. Dowody w postępowaniu:
14. Postępowanie dowodowe – gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej:
15. Rozprawa
16. Zawieszenie postępowania:
17. Decyzja administracyjna:
18. Postanowienia:
19. System weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych:
20. Wznowienie postępowania:
21. Wznowienie postępowania cd.:
22. Uchylanie i zmiana decyzji:
23. Stwierdzenie nieważności decyzji:
24. Wywłaszczenie decyzji.
25. Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji.
26. Postępowanie uproszczone:
27. Postępowanie uproszczone:
28. Najczęstsze błędy skutkujące uchylaniem decyzji wydanych przez organy pomocy społecznej, praktyczne przykłady i porady w celu uniknięcia błędów w przyszłości.
29. Definicja nienależnie pobranych świadczeń w myśl ustawy o świadczeniach rodzinnych:
30. Wypłacenie świadczeń mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty, o ile osoba pobierająca świadczenie była pouczona o braku prawa do jego pobierania.
31. Przyznanie lub wypłacenie świadczeń w przypadku świadomego wprowadzenia organu w błąd przez osobę pobierającą świadczenie, a w szczególności w przypadku uzyskania świadczenia na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów.
32. Świadczenie zostało wypłacone za okres, w którym osoba była równocześnie uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
33. Obowiązek zwrotu świadczenia gdy przyznano je na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego:
34. Obowiązek zwrotu świadczenia przyznanego na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa.
35. Tryb stwierdzenia obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych:
36. Postępowanie w sprawie świadczeń nienależnie pobranych:
37. Wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych:
38. Świadczenia nienależne w myśl przepisów prawa cywilnego.

Cena szkolenia to 299 zł za pierwszą osobę, dla każdej następnej osoby z tej samej instytucji oferujemy rabat 10%. W cenę szkolenia wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, catering.

Informujemy, że szkolenia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – Centrum Dolnośląskie w 2011r. są zwolnione z VAT

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 7.3.2011r
UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

www.frdl-cd.org.pl

oprac.ops.pl angoc

Komentarze Postępowanie w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»