Archiwalne

Szkolenia z Panem Prokuratorem Jarosławem POLANOWSKIM: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podejście praktyczne

Jarosław POLANOWSKI – jeden z najwybitniejszych polskich ekspertów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik, prokurator apelacyjny delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie, konsultant projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pracownik punktów informacyjno – konsultacyjnych dla ofiar przemocy w rodzinie, od wielu lat prowadzący działalność dydaktyczno szkoleniową

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Zespoły interdyscyplinarne – podstawa prawna funkcjonowania:
– umowa między podmiotami wchodzącymi w skład zespołu,
– skład zespołu interdyscyplinarnego,
– rodzaje zespołów interdyscyplinarnych

2.Praca zespołów interdyscyplinarnych w kontekście zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 2010 r. o ochronie danych osobowych:
– przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych,
– wyrażenie zgody na udostępnianie danych osobowych oraz informacji dotyczących sytuacji rodzinnej przez ofiarę przemocy,
– upoważnienia ustawowe

3.Zagadnienia prawne ochrony dziecka przed przemocą:
– uwarunkowania prawne funkcjonowania dziecka,
– propozycja zmian w KRiOP związana z pracami nad ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– uwarunkowania pomocy udzielanej dziecku,
– zespół dziecka krzywdzonego oraz czynniki sugerujące ZDK,
– podmioty krzywdzące dziecko,
– dziecko jako świadek,

4.Proponowane zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – aktualne na dzień 24 lutego 2010 r.

KOSZT SZKOLENIA: 270 zł od osoby (Poznań, Wrocław, Lublin)
280 zł od osoby (Warszawa)

CENA OBEJMUJE: wykład, materiały, konsultacje, serwis konferencyjny, obiad

Informacji dotyczącej szkoleń udzielamy
pod numerami telefonów: 12 626-01-40 lub 12 635-83-65

ORGANIZATOR SZKOLENIA
Ośrodek Twórczej Interwencji
ul. Śmiała 20/2
31-348 Kraków
www.oti.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia z Panem Prokuratorem Jarosławem POLANOWSKIM: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – podejście praktyczne (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
anturov » 29 marca 2023, 20:26

Najlepsze gry

dszczotka » 29 marca 2023, 14:22

kdr dla rodziny zastępczej

selene » 29 marca 2023, 14:21

prace remontowe - Księgowanie