EFS dla OPS

3 maja

Załączniku nr 2 "Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia" odnoszą się narastająco do całego okresu realizacji projektu systemowego tzn. powinny przedstawiać dane nt. osób obejmowanych wsparciem na podstawie wszystkich rocznych wniosków o dofinansowanie realizowanych w ramach jednego projektu systemowego.
Takie założenie przekłada się również na sposób ujmowania uczestników projektów systemowych w Formularzu PEFS 2007. W związku z powyższym w obowiązującej od dnia 01.01.2010 wersji 2.0 Formularza PEFS muszą zostać ujęte dane wszystkich uczestników od początku realizacji projektu systemowego.
Beneficjenci systemowi, którzy podpiszą aneks do umowy ramowej w roku 2010, składając pierwszy wniosek o płatność, zobowiązani są dostarczyć  Formularz PEFS wersja 2.0 zawierający  kumulatywne dane uczestników projektu którzy podpisali deklarację uczestnictwa w projekcie w roku 2008,2009 oraz 2010.

Komentarze 3 maja (0)

      2 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Bliżej Funduszy Europejskich” – czas na Katowice

W dniu 28 września 2018 r. w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach...»

EFS dla OPS

07 kwietnia 2014      TAGI:      
Nowa wersja Działu EFS dla OPS. Poniżej są dostępne archiwalne wiadomości,...»

4 stycznia 2013

04 stycznia 2013     
Zamieszczamy poprawioną wersję "Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów...»

31 pazdziernika

30 października 2012     
Instytucja Zarządzająca PO KL opracowała propozycję zmian w "Zasadach przygotowania,...»

9 lutego

09 lutego 2012     
Prezentujemy Państwu wydaną przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej publikację...»