Archiwalne

Szkolenia specjalistyczne z mediacji cywilnej i gospodarczej oraz mediacji rodzinnej: listopad- grudzień 2012

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji cywilnej i gospodarczej, które odbędzie się w dn. 27-30 listopada b.r. oraz szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej w dn. 12-15 grudnia b.r. Szkolenia są przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji i są szczególnie zainteresowane mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych lub mediacją rodzinną, oraz dla praktykujących już mediatorów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Szkolenia specjalistyczne z mediacji cywilnej i gospodarczej oraz mediacji rodzinnej: listopad- grudzień 2012


Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu specjalistycznym z mediacji cywilnej i gospodarczej, które odbędzie się w dn. 27-30 listopada b.r. oraz szkoleniu specjalistycznym z mediacji rodzinnej w dn. 12-15 grudnia b.r. Szkolenia są przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji i są szczególnie zainteresowane mediacją w sprawach cywilnych i gospodarczych lub mediacją rodzinną, oraz dla praktykujących już mediatorów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Przewidujemy specjalne zniżki dla uczestników innych szkoleń organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska oraz dla 2 lub większej liczby osób zgłaszających się razem.

Uczestnikom naszych szkoleń oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego w w naszym Centrum.


Zapraszamy:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, notariuszy, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji. Po ukończeniu szkolenia oferujemy możliwość odbycia stażu praktycznego.


Program szkoleń jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.


Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Termin i miejsce
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych (40 godzin dydakt.) – 27-30 listopada 2012 (wtorek-piątek).
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach rodzinnych (40 godzin dydakt.) – 12-15 grudnia 2012 (środa – sobota)

Szkolenia odbędą się w Warszawie, w siedzibie Centrum Mediacji Partners Polska, przy ul. Dobrej 22/24.


Opłaty
Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych : 1500 zł , jezeli wpłata nastąpi do 16 listopada. Po tym terminie obowiązuje cena 1650 zł .

Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 20% zniżki, czyli opłata wynosi 1200 zł, jezeli wpłata nastąpi do 16 listopada. Po tym terminie obowiązuje cena 1320 zł .

Koszt szkolenia (ze zniżką dla 2 osób zgłaszających się razem): 1275 zł, jezeli wpłata nastąpi do 16 listopada. Po tym terminie obowiązuje cena 1400 zł.


Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych: 960 zł , jezeli wpłata nastąpi do 30 listopada. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł .

Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 10% zniżki, czyli opłata wynosi 864 zł, jezeli wpłata nastąpi do 30 listopada. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.

Koszt szkolenia (ze zniżką dla 2 osób zgłaszających się razem): 864 zł, jezeli wpłata nastąpi do 30 listopada. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.


Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

Szkolenia specjalistyczne są przeznaczone również dla praktykujących mediatorów, którzy chcą uzupełnić i poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.


W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536


Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. \”Skarb mediatora\”. Uczestnicy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych otrzymują także:

– broszury: \”Tata na zawsze. Poradnik dla ojców po rozstaniu\”, \”49 pytań o mediację rodzinną. Praktyczny przewodnik\” oraz \”Kłótnia i co dalej. Ćwiczenia pomocne w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych\”,
– plakaty: \”Na rodzinne problemy mediacja\” i \”Gdy zaczynacie dzielić życie\”.

Dodatkowo udostępniamy opracowany w naszym Centrum \”Rodzicielski plan wychowawczy\”, czyli wzór wymaganego przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy „porozumienia małżonków/rodziców”, wraz z instrukcją, jak posługiwać się tym narzędziem w pracy z klientami

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.


Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie

Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.


Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email [email protected]  
strona: www.mediacja.org  


Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów rodzinnych

Specyfika konfliktów rodzinnych i małżeńskich
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Źródła nierównowagi sił w mediacji i sposoby radzenia sobie z nią
Reakcje dzieci na rozwód
Jak pomóc rodzicom przejść od konfliktu małżeńskiego do współpracy rodzicielskiej
Opieka naprzemienna/zrównoważona
Sposoby włączania dzieci do mediacji
Przemoc w rodzinie (typy przemocy, wpływ na mediację, diagnozowanie, możliwe działania stron i mediatora)
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Techniki mediacyjne w ostrych konfliktach
Radzenie sobie z blokadami
Kontekst prawny konfliktów rodzinnych (rozwód, separacja, ustroje majątkowe małżonków, władza rodzicielska, alimentacja)
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi


Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych

Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczych
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Obecność prawników w mediacji
Mediacje wielostronne
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      1 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Agnieszka39 » 29 listopada 2021, 14:23

SUO

muusia » 29 listopada 2021, 14:15

SYGNITY PLAN WYPŁAT WSTECZ

ren » 29 listopada 2021, 12:47

zus z-3