Archiwalne

Świadczenia Rodzinne – aktualności

PROGRAM SZKOLENIA

I. Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja
i czerwca 2010 r. w którym przewiduje się preferencyjny sposób ustalania dochodu z gospodarstw rolnych objętych powodzią.

II.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992,
ze zm.), w szczególności:

• likwidacja od 1 stycznia br. kryterium dochodowego przy ustalaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
• katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, tj. osób zobowiązanych do alimentacji zgodnie z przepisami Kro
• zmiana okresu na który przyznawane jest od 1 stycznia br. świadczenia pielęgnacyjne
• ograniczenie możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego dla osób zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności
• świadczenie pielęgnacyjne dla rolników
• zasady opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne
• wywiad u osób ubiegających się o świadczenie pielęgnacyjne
• przyznawanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,

III. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 192, poz. 1387), w szczególności:

• działania organu właściwego dłużnika wobec dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• ustanowienie przedstawiciela do doręczeń dla dłużnika alimentacyjnego, którego adres jest nieznany
• bilans zadłużenia dłużnika z tytułu świadczeń wypłaconych z FA, wydawanie decyzji dla dłużnika w tych sprawach i ich egzekucja
• nienależne świadczenia z funduszu alimentacyjnego w przypadku otrzymania alimentów przez wierzyciela w okresie otrzymywania świadczeń z FA – art. 2 pkt 7 lit. d ustawy
• wyłączenie świadczeń z funduszu alimentacyjnego z koordynacji.

IV. Zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzane ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

• nowa podstawa prawna zgłaszania przez organ właściwy wierzyciela dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczej – nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
• wprowadzenie możliwości przekazania przez gminę, do ośrodka pomocy społecznej, zadania polegającego na obowiązku zgłaszana dłużników alimentacyjnych do Biura Informacji Gospodarczych – jedynie w drodze pisemnego upoważnienia,
• wprowadzenie możliwości przekazania przez organ właściwy dłużnika, do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, całości działań wobec dłużnika alimentacyjnego, jedynie w drodze pisemnego upoważnienia – wykluczy to konieczność wydawania przez Rady Gmin kwestionowanych przez urzędy wojewódzkie uchwał.

V. Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące bieżącej realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

W związku z przebudową naszej strony internetowej,
wszelkie pytania prosimy kierować
na nasz adres e-mail: [email protected]
lub pod nr telefonu: (32) 754 47 47, 641 17 15
www.vademecum.org.pl
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Świadczenia Rodzinne – aktualności (0)

      5 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Mixonek1 » 20 czerwca 2024, 02:20

Specjalista w prawie karnym

Mixonek1 » 19 czerwca 2024, 21:37

Kompleksowa oferta termoizolacyjna

magda_witkowska » 19 czerwca 2024, 20:24

alimenty na pensjonariusza dps

Norma1n » 19 czerwca 2024, 19:00

Witam wszystkich