Archiwalne

Szkolenia wojewódzkie SPS ”Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA

Studio Profilaktyki Społecznej (SPS) zaprasza na jednodniowe szkolenia "Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej". Szkolenia odbędą się w dniach 26 lipca br. we Wrocławiu i 27 lipca br. w Poznaniu.

SPS serdecznie zaprasza na szkolenie z cyklu „Rachunkowość JPS w praktyce”:

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej

W programie szkolenia m.in.:

– Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań
i aktualizacji funduszu alimentacyjnego

– Ustawa o finansach publicznych i przepisy wprowadzające najważniejsze zagadnienia
– Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej

– Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społ.

– Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych

– Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowych rozwiązań

– Zmiany w zakresie sprawozdawczości i klasyfikacji obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla: głównych księgowych, księgowych oraz pracowników finansowo-księgowych Jednostek Pomocy Społecznej (OPS, DPS, PCPR), skarbników, inne zainteresowane osoby

Szkolenia odbędą się w dniach:

26 lipca 2010r. (poniedziałek) we Wrocławiu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
w godzinach.: 10.00-15.00 (plus konsultacje)
Plac Powstańców Warszawy 1, 50-950 Wrocław ( www.duw.pl )
(Sala 1002)

27 lipca 2010r. (wtorek) w Poznaniu
w godzinach.: 10.00-15.00 (plus konsultacje)
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
ul. Wieniawskiego 5/9; 61-712 Poznań
( www.not.poznan.pl )

Szkolenia prowadzi:

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Specjalista w zakresie praktycznego zastosowania przepisów obejmujących całokształt gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, uznany autorytet w sprawach kontroli i nadzoru nad jednostkami sektora finansów publicznych.

Wykładowca w trakcie szkolenia i konsultacji odpowiada na wszystkie Państwa pytania!

Ważne: Zagadnienia na konsultacje należy zgłaszać
organizatorowi szkolenia do 7 dni od daty szkolenia na
[email protected]  

„Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej”- program:

godz.: 10.00-15.00 (od 15.00 konsultacje indywidualne Wykładowcą):

1. Nowa ustawa o finansach publicznych i jej wpływ na funkcjonowanie Jednostek Pomocy Społecznej:
• Ogólne zasady finansów publicznych
• Likwidacja rachunków dochodów własnych.
• Zmiany form organizacyjno-prawnych w jednostkach sektora finansów publicznych.
• Zasady zaciągania zobowiązań

2. Specyfika polityki rachunkowości jednostek pomocy społecznej.

3. Zasady rachunkowości stosowanych najczęściej przez jednostki pomocy społecznej:

– metody wyceny aktywów i pasywów – omówienie metod w zakresie wyboru, który może dokonać jednostka;
– ustalanie dochodów i wydatków;
– ustalanie przychodów i kosztów;
– ustalanie należności budżetowych;
– ustalanie zobowiązań budżetowych;
– zasady a sprawozdania budżetowe.

4. Zasady stosowania uproszczeń w rachunkowości– wskazanie, jakie uproszczenia są dopuszczalne a kiedy
zapisy polityki rachunkowości są przekroczeniem uprawnień na podstawie doświadczeń kontrolnych
Regionalnych Izb Obrachunkowych prowadzonych w OPS, DPS, PCPR.

5. Funkcjonowanie i organizacja obsługi finansowo księgowej Funduszu Alimentacyjnego- najnowsze wytyczne
Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji funduszu alimentacyjnego
6. Fundusz alimentacyjny
– typowe operacje księgowe – ewidencja budżetu oraz ewidencja jednostki,
– ustalanie należności z tytułu dochodów budżetowych,
– zobowiązania wobec innych jednostek,
– obliczanie odsetek,
– terminy przekazywania środków wyegzekwowanych,
– sprawozdania budżetowe.

7. Fundusz alimentacyjny w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-N oraz w Rb-27s i Rb-27zz. w jednostkach realizujących
zadanie zlecone oraz w budżecie, którym jednostki realizujące zadanie podlegają.
13.00-13.30 Obiad
8. Ewidencja i wycena rozrachunków z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec osób uprawnionych i dłużników
alimentacyjnych oraz udziału budżetu państwa i budżetu organu właściwego.
9. Rozliczenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych – budżet państwa, budżet gminy wierzyciela, budżet
gminy dłużnika.
10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
11 . Inwestycje –środki trwałe w budowie.
12. Przykłady funkcjonujących w jednostkach instrukcji wewnętrznych oraz przykłady nieprawidłowych rozwiązań.
13. Zasady umarzania należności budżetowych.
14. Zmiany w zakresie sprawozdawczości i klasyfikacji obowiązujące od 1 stycznia 2010 r.

15.00- Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 290,00 zł od 1 osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat. Dojazd na własny koszt.

Harmonogramy wraz z kartą zgłoszenia do pobrania na www.sps.org.pl

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Szkolenia wojewódzkie SPS ”Najnowsze wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące schematu księgowań i aktualizacji FA (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»