Archiwalne

Szkolenia wojewódzkie dla OPS ”Rola i zadania Ośrodków Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2010 roku”

Robert Lemański
w latach 2007-2008 Kierownik Działu Programów Lokalnych PARPA i Koordynator Projektu Sieć Gmin Wiodących PARPA, niezależny ekspert, od 8 lat przewodniczący i członek trzech komisji RPA, członek zespołów interdyscyplinarnych w gminach, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dotyczących kwestii przemocy w rodzinie i problematyki alkoholowej, praktyk, Warszawa

„Rola i zadania Ośrodków Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2010 roku w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie gminy…”- program:

godz.: 10.00-15.00 (13.00-13.30 Obiad, od 15.00 konsultacje)- prowadzenie Robert Lemański:
1. Omówienie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z uwzględnieniem najważniejszych elementów do wykorzystania na poziomie samorządu gminnego;
2. Zadania służb społecznych związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (omówiona zostanie nowa procedura Niebieskie Karty dla OPS, Policji, gminnych komisji RPA, szkół i ośrodków zdrowia);
3. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zespoły interdyscyplinarne.
4. Zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (sposób funkcjonowania, metodyka pracy, właściwa dokumentacja, system przechowywania danych osobowych, system porozumień pomiędzy instytucjonalnych, źródła finansowania zespołu: m.in. czy możliwe jest finansowanie udziału członków gminnej komisji RPA w posiedzeniu zespołu? ):
– wprowadzenie obowiązkowego powoływania w każdej gminie zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych, uprawnienia tych zespołów – czy zespół będzie
kolejnym biurokratycznym tworem czy czemuś służy? Jak zorganizować prace zespołu i które sprawy
powinny trafiać pod obrady zespołu;
– zasady przetwarzania danych wrażliwych osobowych oraz procedura zabezpieczenia przed
ich wypłynięciem (sposoby oraz źródła finansowania zabezpieczeń; uwzględnienie danych
informatycznych będących w systemie)
– obowiązek uchwalania i realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie – jak powinny być wpisane w gminna strategię rozwiązywania problemów społecznych i jak
zaplanować środki finansowe na zabezpieczenie jego realizacji. nowe elementy polityki społecznej
realizowanej w ramach strategii rozwiązywania problemów społecznych n poziomie gminy, ze
szczególnym uwzględnieniem:

a) oddziaływań i programów o charakterze profilaktycznym (zapobieganie poprzez edukację i projekty
informacyjne – wykorzystanie najnowszych form marketingu społecznego);
b) wdrożenie reguł prawnych i ich egzekwowanie w kontekście zakazu stosowania kar cielesnych wobec
dzieci;
c) zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa ofiarom przemocy poprzez uzupełnienie dotychczasowych
procedur postępowania przez poszczególne służby i instytucje (m.in.: nakaz opuszczenia lokalu przez
sprawcę na wniosek policji oraz zakaz zbliżania się sprawcy do osób pokrzywdzonych i kontaktowania
się z nimi; d) nowe elementy polityki społecznej realizowanej w ramach strategii rozwiązywania problemów
społecznych na poziomie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem:
5. OPS: główny koordynator polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie (system finansowania zadań, przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy wynikające z ustawy);
6. Systemowe spojrzenie na problem przemocy w rodzinie – zastosowanie istniejących możliwości
prawnych oraz funkcjonujących procedur. Omówione zostaną dokładnie: Ustawa o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i Ustawa o
pomocy społecznej.
15.00- Wręczenie certyfikatów ukończenia szkolenia
od 15.00 Odpowiedzi na pytania i konsultacje indywidualne z Robertem Lemańskim

Koszt szkolenia: cena szkolenia wynosi 250,00 zł od 1 osoby i obejmuje: poczęstunek- kawa, herbata, napoje, obiad, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat. Dojazd na własny koszt.

Harmonogramy szkoleń wraz z kartami zgłoszenia
dostępne są na www.sps.org.pl

Zapraszamy!
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia wojewódzkie dla OPS ”Rola i zadania Ośrodków Pomocy Społecznej od 1 sierpnia 2010 roku” (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
warawn2 » 20 lutego 2024, 17:48

zasiłek opiekuńczy po macierzyńskim

mały_gops » 20 lutego 2024, 16:29

Czyste powietrze - Tom i Inni

kk1990 » 20 lutego 2024, 15:40

czyste powietrze

Asiik » 20 lutego 2024, 15:24

ŚP PROSZĘ O POMOC