Archiwalne

Ewaluacja i monitoring projektów PO KL/EFS

EWALUACJA I MONITORING PROJEKTÓW POKL/EFS – WARSZTAT SZKOLENIOWY
25.03.2011 r. o godz. 10.00-15.00 Miejsce: Kraków ul. św. Tomasza 30/6 II piętro

Cel szkolenia:

Pozyskanie wiedzy i praktycznych umiejętności: planowania,
przeprowadzania i zlecania ewaluacji projektów finansowanych z EFS.

Korzyści z uczestnictwa:

· nabycie praktycznych umiejętności zaplanowania procesu ewaluacji,
· nabycie umiejętności wykorzystywania danych i wskaźników z monitoringu
do prowadzenia ewaluacji projektu;
· nabycie umiejętności tworzenia projektu ewalucji w formie tabelarycznej
z uwzględnianiem danych i wskaźników z monitoringu
· nabycie umiejętności opracowania raportu ewaluacyjnego, sporządzania wniosków i rekomendacji i oceny jego jakości w oparciu o wystandaryzowane narzędzia

W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość, m.in.:

· zapoznania się z rodzajami ewaluacji i kryteriami ewaluacji,
· poznania różnic między ewaluacja a monitoringiem, audytem i kontrolą,
· przeprowadzenia analizy „studiów przypadku” różnych rodzajów ewaluacji
· poznania zasad wykorzystywania danych z monitoringu w procesie ewaluacji
· zapoznania się z procedurą tworzenia planu i projektu ewaluacji w formie tabelarycznej
· poznania zasad konstruowania i oceny jakości raportów ewaluacyjnych;
· opracowania wstępnej tabelarycznej wersji projektu ewaluacji
· dokonania oceny przykładowego raportu ewaluacyjnego w oparciu o standardowy formularz oceny raportu

Warsztaty będą składać się z elementów teoretycznego wprowadzenia do tematów oraz ćwiczeń w podgrupach mających na celu praktyczne zastosowanie zdobytej przez uczestników wiedzy

Tematyka zajęć:

Definicja i rodzaje ewaluacji
1. Co to jest ewaluacja?
2. Podstawy prawne ewaluacji
3. Kryteria ewaluacji.
4. Cele ewaluacji.
5. Rodzaje ewaluacji
6. Analiza „studiów przypadku” różnych rodzajów ewaluacji (warsztat)

Planowanie i organizacja procesu ewaluacji
1. System wskaźników jako kluczowy element monitoringu i ewaluacji;
2. Podstawowe zasady planowania ewaluacji
3. Analiza przykładowych projektów ewaluacji w formie tabelarycznej
4. Trening konstruowania tabelarycznego projektu ewaluacji przykładowego projektu (warsztat)

Jak pisać i wykorzystywać raporty ewaluacyjne
1. Struktura raportu z ewaluacji
2. Zasady konstruowania wniosków i rekomendacji w raportach ewaluacyjnych
3. Cechy dobrego raportu
4. Zasady i sposoby wykorzystywania raportów ewaluacyjnych
5. Analiza i ocena przykładowego raportu ewaluacyjnego w oparciu o standardowy formularz oceny raportu (warsztat)

Prowadzący: Specjalista w zakresie zarządzania edukacją i projektami europejskimi, edukacji kulturowej, ewaluacji systemów edukacyjnych. Doświadczenie w przygotowaniu i zarządzaniu projektami europejskimi i programami edukacyjnymi (autor, koordynator, ewaluator projektów, trener, konsultant) w projektach: LEONARDO DA VINCI, SOCRATES COMENIUS, IW EQUAL, EFS

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały, certyfikat, bufet w czasie warsztatów i wynosi:

380 zł dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT
Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np.
dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia ( wzór dostępny poniżej )
380+VAT dla pozostałych płatników
.

OFERTA SPECJALNA!
Druga osoba z tej samej organizacji /instytucji uczestniczy w seminarium za 50% ceny
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów
w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88

/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl  

Zgłoszenie – proszę przesłać faxem 012 429-26-88
lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA

Data szkolenia: 25.03.2011 godz. 10.00-15.00
Tytuł: EWALUACJA I MONITORING PROJEKTÓW POKL/EFS – WARSZTAT SZKOLENIOWY

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….
Stanowisko: …………………………………………………………………….
Nazwa instytucji: ………………………………………………………………
NIP………………………………………………………………………………..
Adres: ……………………………………………………………………………
Tel/fax: ……………………………………
e-mail: …………………………………….
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków
66150011421211400369490000

————————————————————

OŚWIADCZENIE

Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ……….. (data szkolenia)
jest finansowana w całości ze środków publicznych.

Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ewaluacja i monitoring projektów PO KL/EFS (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»