Archiwalne

Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy

nuta Gadziomska – pedagog, mediator, wykładowca praw człowieka i podstawowych wolności

mgr Robert Lubrant – emerytowany policjant, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista ds. nieletnich i patologii społecznych

dr Adam Cieszyński – doktor prawa, pracownik naukowy UMK, prokurator w stanie spoczynku

mgr Bożena Strużewska – psycholog

mgr Monika Konieczna – pedagog

mgr Tadeusz Borowski – pedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Andrzej Dębczyński – specjalista psychoterapii uzależnień

Koszt szkolenia 1.770 zł. (dydaktyka, materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe, obiady). Organizator nie zapewnia noclegu.

Wpłaty należy dokonać na konto: BANK MILLENIUM S.A.
95 1160 2202 0000 0001 7629 2520 z dopiskiem
„szkolenie Duluth” do dnia 25.03.2011r.

Formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie internetowej
www.torun.moeipu.pl prosimy przesyłać do dnia 14.03.2011r.
na adres: Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień
ul. Kasztanowa 16 87 – 100 Toruń
lub email [email protected]
lub faxem 56 645 89 96

Serdecznie zapraszamy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
sweet.lemon » 12 kwietnia 2024, 13:00

składka- sprawozdanie

Hanna k » 12 kwietnia 2024, 12:28

lista