Archiwalne

Szkolenie dla osób pracujących ze sprawcami przemocy

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu zaprasza do udziału w szkoleniu kierowanym do osób, które pracują ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w ramach swych zawodowych obowiązków pracują z osobami stosującymi przemoc. Udział wziąć mogą osoby, które chcą pogłębić swoją wiedzę i rozszerzyć umiejętności pracy ze sprawcami. Uczestnicy poznają program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie Duluth. Program ten jest aktualnie podstawowym, na bazie którego prowadzone są oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do uczestnictwa zapraszamy psychologów, pedagogów, terapeutów, kuratorów, policjantów, członków GKRPA, zespołów interdyscyplinarnych.

Zakres tematyczny

Zjazd I
zwiększenie wiedzy nt. przemocy: definicja, cykl i formy przemocy, strategie powstrzymania przemocy, mity i stereotypy, zespół stresu pourazowego, przemoc wobec dzieci, psychologiczny portret osoby doznającej przemocy

Zjazd II
zwiększenie wiedzy nt. alkoholizmu: alkoholizm a przemoc, żony alkoholików jako ofiary przemocy domowej, alkoholik jako sprawca przemocy domowej

zwiększenie wiedzy nt. prawnych aspektów przemocy: ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzine, alimenty, kodeks karny – art. 207, Niebieskie Karty, rozwód i separacja, prawo do mieszkania, władza rodzicielska

Zjazdy III-VI
praca z osobą stosującą przemoc – program interwencyjny dla sprawców nadużyć w rodzinie Duluth
Formą zaliczenia szkolenia będzie prezentacja, na ostatnim zjeździe, przygotowanego projektu pomocy dla sprawców przemocy w środowisku lokalnym.

Miejsce szkolenia Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień
ul. Kasztanowa 16 87-100 Toruń

Czas trwania 19 godzin dydaktycznych (1 zjazd). Szkolenie rozpocznie się o godz. 15 pierwszego dnia i zakończy o godz 13 w dniu ostatnim. Całe szkolenie przewiduje 6 zjazdów, łącznie 114 godzin dydaktycznych

Terminy zjazdów
15.04 – 17.04.2011r.
06.05 – 08.05.2011r.
20.05 – 22.05.2011r.
03.06 – 05.06.2011r.
17.06 – 19.06.2011r.

Wykładowcy

mgr Danuta Gadziomska – pedagog, mediator, wykładowca praw człowieka i podstawowych wolności

mgr Robert Lubrant – emerytowany policjant, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, specjalista ds. nieletnich i patologii społecznych

dr Adam Cieszyński – doktor prawa, pracownik naukowy UMK, prokurator w stanie spoczynku

mgr Bożena Strużewska – psycholog

mgr Monika Konieczna – pedagog

mgr Tadeusz Borowski – pedagog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

mgr Andrzej Dębczyński – specjalista psychoterapii uzależnień

Koszt szkolenia 1.770 zł. (dydaktyka, materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe, obiady). Organizator nie zapewnia noclegu.

Wpłaty należy dokonać na konto: BANK MILLENIUM S.A.
95 1160 2202 0000 0001 7629 2520 z dopiskiem
„szkolenie Duluth” do dnia 25.03.2011r.

Formularz zgłoszeniowy, który można pobrać na stronie internetowej
www.torun.moeipu.pl prosimy przesyłać do dnia 14.03.2011r.
na adres: Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień
ul. Kasztanowa 16 87 – 100 Toruń
lub email [email protected]
lub faxem 56 645 89 96

Serdecznie zapraszamy

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»