Archiwalne

Szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Zapraszamy pracowników socjalnych oraz opiekuńczo-wychowawczych różnych placówek pomocy społecznej na nasze kursy i szkolenia: interwencja kryzysowa, szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy, kursy Asystent Rodziny oraz Trener Pracy Osób Niepełnosprawnych.

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu
proponuje nowe szkolenia na terenie Państwa Placówek:

Szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy
a/ szkolenie dla grupy decyzyjnej
b/ szkolenie dla grupy roboczej
Podczas szkolenia przedstawimy i omówimy wzory dokumentacji dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Przewidujemy omówienie procedury postępowania w sytuacjach wymagających odebrania dziecka.
Odpowiemy na Państwa pytania w tym zakresie.
Zapytania ofertowe prosimy kierować na adres:
e-meil [email protected]  
lub telefonicznie tel. 61 8701464

Zapraszamy również na szkolenia organizowane w Poznaniu

„NIE PAMIĘTAM, ZAPOMNIAŁAM” ZASADY OPIEKI I KOMUNIKACJI Z PODOPIECZNYMI Z ZABURZENIAMI PROCESÓW POZNAWCZYCH I OTĘPIENIEM. Warsztat dla zespołu opiekuńczo- terapeutycznego; dn. 11.05.2011r.

Interwencja kryzysowa dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja; 27.05.2011r.
Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30. Cena szkolenia jednodniowego wynosi 190 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

Asystent Rodziny: 12 – 15 lipca 2011r.
Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 4 dni po 11 godzin lekcyjnych tj. 44 godzin lekcyjnych. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i pracy w środowisku rodziny.
Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny.
Szkolenie Asystent Rodziny kierujemy do pracowników socjalnych, pedagogów , psychologów , którzy planują być asystentami rodziny. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę asystenta rodziny.

Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności: diagnozowanie problemów rodziny, motywowanie rodziny, praca z osobami niepełnosprawnymi, utrwalanie wiary we własne siły, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin, planowanie pomocy rodzinie, mediacje rodzinne oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny.

Szkolenie Asystent rodziny trwa 4 dni , zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 17.30 , cena jednego szkolenia wynosi 990 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych
Szkolenie kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 9 godzin lekcyjnych. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy. Szkolenie trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 16.30 .

Termin szkolenia: od 12 do 14.07.2011r.
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu
Cena szkolenia Trener Pracy wynosi 790 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.

Szkolenia poprowadzą trenerzy naszego Centrum:

mgr Barbara Gojżewska – dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, jest psychologiem, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Assotiation for Psychotherapy – Wiedeń) oraz II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny – trener i psychoterapeuta. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych somatycznie, po urazach i udarach mózgu, w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu, z wadami słuchu. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, stresu oraz wypalenia zawodowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenie asystent rodziny. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.

Realizujemy również powyższe szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa Placówek dla zorganizowanych grup ok. 20 osób.Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia.

Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat 3% , 4 osób rabat 5%.

Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe
w pobliskim hotelu w cenie 70 zł za dobę.

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy /do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/ na adres: e-mail [email protected]  

Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się
na stronie http://www.barbaragojzewska.com/pomaganie.php

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M Y !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
pauliśka » 26 września 2021, 20:45

Czyste powietrze

InspektorSR » 26 września 2021, 19:37

świadczenie pielęgncyjne.

lucasPeni » 26 września 2021, 17:17

sprawozdanie CAS

Phantum » 26 września 2021, 00:28

dobrowolne alimenty - czy to dochód?

Soulja » 25 września 2021, 23:40

czy odliczacie koszty przychodu