Archiwalne

Nowe szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu

INTERWENCJA KRYZYSOWA dla pracowników socjalnych. Plany działania w konkretnych sytuacjach kryzysowych – skuteczna interwencja

15.06.2011r.
NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie

16.06.2011r.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY – NOWOCZESNA FORMA POMOCY SPOŁECZNEJ. Motywowanie uczestników – warsztat dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych

Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30. Cena szkolenia jednodniowego wynosi 190 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

08.09.2011r.
SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ
Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30. Cena szkolenia jednodniowego wynosi 250 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

12-15 lipca 2011r. lub 20-23 września 2011r.
Asystent Rodziny

Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 4 dni po 11 godzin lekcyjnych tj. 44 godzin lekcyjnych. Szkolenie będzie prowadzone zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i pracy w środowisku rodziny. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny. Szkolenie Asystent Rodziny kierujemy do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy planują być asystentami rodziny. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę asystenta rodziny. Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności: diagnozowanie problemów rodziny, motywowanie rodziny, praca z osobami niepełnosprawnymi, utrwalanie wiary we własne siły, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin, planowanie pomocy rodzinie, mediacje rodzinne oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny. Szkolenie Asystent rodziny trwa 4 dni , zajęcia odbywają się w godz. 9.00-17.30, cena jednego szkolenia wynosi 990 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.

12 – 14 lipca 2011r. lub 20 – 22 września 2011r.
TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych

Szkolenie kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 9 godzin lekcyjnych. Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy. Szkolenie trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 16.30 .
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu. Cena szkolenia Trener Pracy wynosi 790 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.

Szkolenia poprowadzą trenerzy naszego Centrum

mgr Barbara Gojżewska – dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, jest psychologiem, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Assotiation for Psychotherapy – Wiedeń) oraz II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny – trener i psychoterapeuta. Posiada certyfikaty Praktyka NLP i Mediatora oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych somatycznie, po urazach i udarach mózgu, w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu, z wadami słuchu. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, stresu oraz wypalenia zawodowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenie asystent rodziny. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71. Realizujemy również powyższe szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa Placówek dla zorganizowanych grup ok. 20 osób. Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia.

Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat 3% , 4 osób rabat 5%.

Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe
w pobliskim hotelu  w cenie 70 zł za dobę.

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64
kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy
do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/
mailem na adres: [email protected]  

Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się
na stronie www.barbaragojzewska.com

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M Y !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Nowe szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu (0)

      1 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»