Archiwalne

szkolenie: NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku organizuje szkolenie dla pracowników pomocy społecznej: NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ. Termin szkolenia: 16 lutego 2012. Szczegóły pod numerem telefonu: 583222535

NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ, 16 LUTEGO 2012

Adresaci: pracownicy pomocy społecznej, radni, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego

Korzyści: odbiorcy zapoznają się z uwarunkowaniami i skutkami wprowadzenia ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program:

1.Założenia do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
a) czynniki mające wpływ na jej powstanie;
b) przyjęte kierunki zmian
2. Podmiot oddziaływań ustawy
3. Jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
4. Wspieranie rodziny – jej formy:
a) praca z rodziną (asystent rodziny – organizacja asystentury, zadania asystenta, zasady zatrudniania)
b) pomoc w opiece i wychowaniu (rola placówek wsparcia dziennego, ich formy; rola i zasady powoływania rodziny wspierającej);
5. Piecza zastępcza – zasady organizacji, formy pieczy zastępczej:
a) rodzinna (rodziny zastępcze, nowe zasady powoływania rodziny zastępczej, skutki finansowe zmian w zakresie nowego modelu rodziny zastępczej, organizator pieczy zastępczej, jego zadania; rola i zadania koordynatora w pieczy zastępczej)
b) instytucjonalna (rodzaje placówek, zasady kierowania, praca z dzieckiem w placówce
c) rodzina pomocowa, zasady jej powoływania;
6. Ocena sytuacji dziecka w pieczy zastępczej – (realizatorzy i zasady przeprowadzania)
7. Zasady usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej
8. Przepisy przejściowe (zakres zmian i harmonogram działań (Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze, Karta Nauczyciela)

Wykładowca:
studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, tytuł edukatora, długoletni pracownik MOPS w Gdańsku, nauczyciel i wykładowca w Kolegium Pracowników Służb Społecznych oraz Uniwersytecie Gdańskim, uczestnik
w pracach podkomisji i komisji sejmowej nad ustawą o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Miejsce szkolenia:
Zajęcia odbywać się będą w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, w budynku przy
ul. Gdyńskich Kosynierów 11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 366 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy.
UWAGA! Noworoczna promocja! Każda osoba z tej samej instytucji otrzymuje 20% rabatu!

Zgłoszenia należy przesyłać w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej faxem 58 550 32 39 lub na adres mailowy: [email protected]

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 58 322 25 35.

oprac. ops.pl angoc

Komentarze szkolenie: NOWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ (0)

      4 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»