Archiwalne

NOWE ZASADY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Gdańsku zaprasza na otwarte szkolenie: ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA W CELU OPIEKI NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ. TERMIN SZKOLENIA: 26 MARCA 2013.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – NOWE ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH Z TYTUŁU REZYGNACJI Z ZATRUDNIENIA W CELU OPIEKI NAD OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ
TERMIN: 26 MARCA 2013 ROKU

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników ośrodków pomocy społecznej zajmujących się zagadnieniami z zakresu świadczeń rodzinnych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z nowymi zasadami przyznawania świadczeń opiekuńczych

Program:

1. Pojęcie i dotychczasowa regulacja prawna prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 przesłanki nabycia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w dotychczasowym ujęciu i doświadczenia praktyki w ich stosowaniu
2. Zakres i charakter zmian regulacji dokonanych ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy i świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548)
 zakres nowelizacji
 wejście w życie
 przepisy wprowadzające i przejściowe
3. Specjalny zasiłek opiekuńczy
 zakres podmiotowy
 przesłanki pozytywne
 przesłanki negatywne
4. Świadczenie pielęgnacyjne w ujęciu nowych przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych
 zakres zmian
 zredefiniowany krąg osób uprawnionych
 przesłanki pozytywne i negatywne
 wysokość
 prawo do świadczeń wcześniej nabytych
 dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego
5. Znowelizowana definicja rodziny w ustawie o świadczeniach rodzinnych a postępowanie w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego
6. Rodzinny wywiad środowiskowy jako dowód w postępowaniu w sprawie o świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy
 przesłanki przeprowadzenia wywiadu
 obowiązek aktualizacji wywiadu
 okoliczności objęte wywiadem istotne z perspektywy prawa do świadczenia pielęgnacyjnego/specjalnego zasiłku opiekuńczego
7. Zagadnienia proceduralne w sprawach o świadczenia opiekuńcze
8. Nowe obowiązki organów właściwych w sprawach świadczeń rodzinnych w zakresie sprawozdawczości.

Wykładowca: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, od 2002 roku asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego tego wydziału, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, współpracownik Wydawnictwa Prawniczego LEX w Sopocie (oddział Wolters Kluwer Polska Spółka z o.o.), zainteresowania naukowe obejmują problematykę postępowania administracyjnego, zwłaszcza mocy obowiązującej decyzji administracyjnej, autor i współautor kilku publikacji z zakresu postępowania administracyjnego, prowadził szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego dla Gospodarstwa Pomocniczego przy Ministrze Finansów


Miejsce szkolenia: Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 335 zł + VAT (23 % lub zw.)*obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy. W przypadku realizacji tego szkolenia u Państwa, dla grupy liczącej nie więcej niż 20 osób, cena za grupę wynosi 3 110 zł + VAT (23 % lub zw.)*

*Podstawa zwolnienia z VAT – art.43, ust.1 pkt.29C u.p.t.u.

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 MARCA 2013 ROKU w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy [email protected]  lub faksem na numer 58 550 32 39. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: lub 58 322 25 35.

www.gdansk.frdl.ploprac. ops.pl angoc

Komentarze NOWE ZASADY W ŚWIADCZENIACH OPIEKUŃCZYCH (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»