Archiwalne

Szkolenia w Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych

Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych
Zapraszamy osoby zainteresowane kursami Asystenta Rodziny i Trenera Pracy oraz naszymi szkoleniami przeznaczonymi dla pracowników pomocy społecznej. W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające wykształcenie wyższe lub osoby ze średnim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym w pomaganiu.

Szkolenia w Poznaniu:

 • NOWOCZESNE FORMY TERAPII I METODY PRACY z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie; 06.09.2011r.
 • ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY – NOWOCZESNA FORMA POMOCY SPOŁECZNEJ. Motywowanie uczestników – warsztat dla zespołów terapeutyczno – opiekuńczych; 07.09.2011r.

  Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30. Cena szkolenia jednodniowego wynosi 190 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.


 • Debriefing psychologiczny dla pracowników socjalnych – interwencja wspierająca po zdarzeniu traumatycznym; 25.08.2011r.
 • SUPERWIZJA W PRACY SOCJALNEJ – 08.09.2011r.
  Zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 15.30.

  Cena tych szkoleń jednodniowych wynosi 250 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.


 •  Asystent Rodziny; 16 – 19 sierpnia 2011r. lub 20 – 23 września 2011r.

  Kurs prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 36 godzin zegarowych w tym zajęć trwających 4 dni po 11 godzin lekcyjnych tj. 44 godzin lekcyjnych. Kurs będzie prowadzony zgodnie z założeniami projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

  Uczestnicy szkolenia będą przygotowani do pełnienia funkcji asystenta rodziny i pracy w środowisku rodziny. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat asystenta rodziny.

  Kurs Asystent Rodziny kierujemy do pracowników socjalnych, pedagogów , psychologów , którzy planują być asystentami rodziny. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę asystenta rodziny.

  Nabyte w trakcie kursu umiejętności: diagnozowanie problemów rodziny, motywowanie rodziny, praca z osobami niepełnosprawnymi, utrwalanie wiary we własne siły, prowadzenie poradnictwa i edukacji rodzin, planowanie pomocy rodzinie, mediacje rodzinne oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny. Kurs Asystent rodziny trwa 4 dni, zajęcia odbywają się w godz. 9.00 – 17.30, cena jednego szkolenia wynosi 990 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia.


 • TRENER PRACY zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych / Asystent osoby niepełnosprawnej; 16 – 18 sierpnia 2011 r. lub 20 – 22 września 2011 r.

  Kurs kierujemy do pracowników opiekuńczo-wychowawczych, pedagogów , psychologów , którzy planują być trenerami pracy. W szkoleniu mogą brać udział inne osoby chcące realizować usługę trenera pracy. Szkolenie prowadzimy metodą warsztatową w oparciu o nasz program zakładający 3 dni szkoleniowe po 9 godzin lekcyjnych. Uczestnicy kursu będą przygotowani do pełnienia funkcji trenera pracy osób niepełnosprawnych. Po pomyślnej ewaluacji nasze Centrum wystawi certyfikat Trenera Pracy.

  Szkolenie trwa 3 dni , zajęcia odbywają się w godz. od 9.00 do 16.30 .

  Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu. Cena kursu Trener Pracy wynosi 790 zł od osoby + koszty noclegów i wyżywienia. Przy zgłoszeniu od 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat cenowy.


Kursy i szkolenia poprowadzą trenerzy naszego Centrum

mgr Barbara Gojżewska – dyrektor Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych, jest psychologiem, posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (European Assotiation for Psychotherapy – Wiedeń) oraz II stopień specjalizacji z psychologii klinicznej.

mgr Witold Gojżewski – psycholog kliniczny – trener i psychoterapeuta. Posiada certyfikat Praktyka NLP oraz doświadczenie w psychoterapii indywidualnej i grupowej osób z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle chorych somatycznie, po urazach i udarach mózgu, w sytuacjach kryzysowych, uzależnionych od alkoholu, z wadami słuchu. Prowadzi szkolenia psychologiczne w placówkach pomocy społecznej oraz służby zdrowia dotyczące nowoczesnych metod terapii, stresu oraz wypalenia zawodowego, wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz szkolenie asystent rodziny. Posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej i pracy socjalnej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Uczestnicy kursów i szkoleń otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat.
Miejsce szkolenia: Centrum Psychoterapii i Szkoleń Psychologicznych w Poznaniu os. Tysiąclecia 71.

Realizujemy również powyższe kursy i szkolenia jako wyjazdowe na terenie Państwa Placówek dla zorganizowanych grup ok. 20 osób. Cena szkoleń wyjazdowych do uzgodnienia. Płatność przelewem w terminie do 14 dni od zakończenia szkolenia lub gotówką w dniu jego rozpoczęcia. Przy zgłoszeniu 3 osób z jednej placówki otrzymacie Państwo rabat 3% , 4 osób rabat 5%.

Nocleg: Proponujemy miejsca noclegowe w pobliskim hotelu w cenie 70 zł za dobę.

Jak się zapisać?

Prosimy zadzwonić do nas od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 18.00 na nr tel./faks 061 870 14 64 , kom. 600 35 90 60 albo wysłać kwestionariusz szkoleniowy /do pobrania na stronie www w linku KONTAKT/ mailem na adres: [email protected]

Informacje o pozostałych naszych szkoleniach znajdują się
na stronie www.barbaragojzewska.com/

Do zobaczenia w naszym Centrum w Poznaniu.

Z A P R A S Z A M Y !

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»