Archiwalne

System opieki nad dzieckiem i rodziną

Katarzyna Napiórkowska

Naczelnik Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Departamencie Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współautorka ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz szeregu innych działań legislacyjnych w obszarze pieczy zastępczej. Prowadzi szkolenia z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Prezentuje cele reformy systemu opieki nad dzieckiem na licznych polskich i zagranicznych konferencjach. Posiada ponadto 6-letnie doświadczenie akademickie w pracy dydaktycznej.

Ola Brodzka-Jędrzejczak

Prawnik – legislator, starszy specjalista w Wydziale Legislacji, Stosowania Prawa oraz ds. Żłobków i innych form opieki nad dzieckiem do lat 3 Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od wielu lat przygotowuje od strony legislacyjnej projekty regulacji prawnych m. in. z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną. Współautor ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program szkolenia:

1) Cel zmian w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2) Nowe narzędzia wspierania rodziny a zadania samorządu terytorialnego różnych szczebli.
3) Profilaktyka i praca z rodziną:
a) asystent rodziny w strukturze gminy,
b) kto może zostać asystentem rodziny,
c) jak zatrudniać asystenta,
d) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
e) rodziny wspierające-nowe zadanie gminy,
f) nowe zasady tworzenia placówek wsparcia dziennego,
g) korelacja planów pracy z rodziną z planami pomocy dziecku,
h) współfinansowanie przez gminę pieczy zastępczej.

4) System rodzinnej pieczy zastępczej – organizator i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:
a) powołanie organizatora pieczy zastępczej- 31 grudnia 2011 roku,
b) nowa forma wsparcia rodziny zastępczej – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
i jego usytuowanie w powiecie,
c) kto może być koordynatorem i sposób jego zatrudniania,
d) zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

5) Świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka:
a) nowe wysokości świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
i rodzinnych domach dziecka.
b) świadczenia obligatoryjne i fakultatywne – wypoczynek dziecka, remonty, opłaty za czynsz i utrzymanie lokalu,
c) nowe zasady odpłatności rodziców za pobyt w pieczy zastępczej.

6) Nowe zasady zatrudniania zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka:
a) jak podpisywać kontrakty z rodzinami zastępczymi i osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka,
b) co dalej z istniejącymi rodzinami zastępczymi – możliwości przekształceń
i wydawanie decyzji,
c) jak przekształcić się w rodzinę zastępczą zawodową,
d) zasady wynagradzania i waloryzacji wynagrodzeń.

7) System instytucjonalnej pieczy zastępczej:
a) co dalej z całodobowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,
b) nowe zasady udzielania zezwoleń na prowadzenie placówek,
c) wiek dziecka i liczba dzieci w placówkach w świetle nowych przepisów,
d) nowe typy placówek opiekuńczo-wychowawczych,
e) placówki typu rodzinnego – zasady dalszego funkcjonowania w systemie pieczy zastępczej,
f) zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka – zmiany.

8) Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków:
a) przedłużony okres przebywania w pieczy zastępczej,
b) kogo usamodzielniamy na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

9) Świadczenia z tytułu usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej:
a) zmiany w wysokości i sposobach przyznawania świadczeń z tytułu usamodzielnienia,
b) nowe definicje dochodu,
c) zmiana w sposobie liczenia dochodu osoby usamodzielnianej.

10) Nowe zasady organizacji procedur adopcyjnych:
a) jak powołać nowe ośrodki adopcyjne – 31 grudnia 2011 roku,
b) przekształcenia obecnych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

11) Zasady współpracy i idea partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego:
a) jak tworzyć zespoły do spraw oceny dziecka i rodziny zastępczej,
b) czy samorządy mogą zawierać porozumienia na realizacje zadań.

12) Zasady finansowania systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i procedur adopcyjnych:
a) współfinansowanie przez gminę pieczy zastępczej,
b) rządowe programy osłonowe,
c) finansowanie procedur adopcyjnych jako zadanie zlecone.

13) Przepisy przejściowe – czas na wdrożenie nowych przepisów – terminy.
14) Zmiany w przepisach obowiązujących – zwłaszcza kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa o pomocy społecznej, kodeks postępowania cywilnego, ustawa o postępowaniu
w sprawach nieletnich.

Percept-Centrum Szkoleniowe

e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc

Komentarze System opieki nad dzieckiem i rodziną (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
ilonaGOPS1 » 19 czerwca 2024, 14:48

ZDO a przebywanie w areszcie śledczym

Qerty » 19 czerwca 2024, 14:46

koordynacja inna gmina

agejszen92 » 19 czerwca 2024, 14:03

panna