Archiwalne

Asystent rodziny – szkolenie profesjonalne

Szkolenie Asystent Rodziny realizowane w terminie:
16.09.2011 – 04.12.2011 r. (150 godzin zajęć dydaktycznych)

Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej w Częstochowie
zaprasza do udziału w kolejnej edycji szkolenia.

Kurs adresowany jest do osób z wyższym wykształceniem kierunkowym – na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna (patrz artykuł 12 ustawy o wspieraniu rodziny… z dnia 9.06.2011) i studentów ostatnich lat ww. kierunków studiów.

Przyjmujemy zgłoszenia zarówno od instytucji jak i osób prywatnych.

Kurs jest uzpupełnieniem – poszerzeniem wiedzy i umiejętności w trudnej pracy asystenta rodziny.

W trakcie szkolenia osoby w nim uczestniczące zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne asystentowi rodziny do pracy z rodziną z wieloma problemami (ubóstwo, bezrobocie, uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, choroba przewlekła), takie jak.:

– prowadzenie motywującej do zmiany rozmowy z klientem,
– poszukiwanie rozwiązań sytuacji trudnych,
– mediacje i negocjacje,
– koordynacja działań służb społecznych,
– aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych,
– konstruowanie dokumentacji.

Szkolenie skierowane jest do pracowników socjalnych, pedagogów, psychologów, którzy zamierzają być asystentami rodziny, ale również do innych osób chcących realizować tę usługę lub poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą ww. zagadnień. Będzie ono prowadzone w formie warsztatów kształcących umiejętności praktyczne.

Ukończenie szkolenia zapewnia znajomość metod i technik pracy z rodziną jako całością, jak również z poszczególnymi jej członkami (z uwzględnieniem młodzieży i dzieci) a także umiejętność pracy w oparciu o model Pracy Socjalnej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W czasie kursu będzie możliwość zapoznania się z pracą asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Szkolenie kończy się egzaminem (obroną pracy dyplomowej) i uzyskaniem zaświadczenia.
Zajęcia poprowadzone zostaną przez wyspecjalizowaną kadrę:

dr Izabela Krasiejko – adiunkt w Zakładzie Pracy Socjalnej Akademii im. J. Długosza, konsultant metodyczny i asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka książki Metodyka działania asystenta rodziny (www.slaskwn.com.pl).

dr Edyta Widawska – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, mediator, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane).

dr Zbigniew Wieczorek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. J. Długosza, posiada ukończone szkolenia dotyczące terapii w ujęciu różnych szkół terapeutycznych m.in. Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), NLP, terapii komunikacyjnej, poznawczo – behawioralnej.

dr Agnieszka Miklewska – adiunkt w Zespole Badawczym Psychologii Stosowanej Akademii im. J.Długosza, psychoterapeuta, konsultant PSR (szkolenie zaawansowane), pełniła funkcję eksperta ds. wsparcia psychologicznego i oceny predyspozycji zawodowych przy Programie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Kroki ku pracy”.

mgr Monika Podgórska – kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie, psychoterapeuta, mediator.

mgr Alina Kula – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.

mgr Wiesława Krauze – koordynator Zespołu Asystentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

mgr Anna Imielińska – asystent rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Rozpoczęcie szkolenia – 16 września 2011 r.
Koszt szkolenia: 1500,00 PLN/osoba
(odpłatność za uczestnictwo w szkoleniu drugiej i kolejnych osób zgłaszanych z tej samej instytucji wynosić będzie 1350 zł)

Cena obejmuje: 150 godz. zajęć dydaktycznych, bazę lokalową, materiały szkoleniowe, poczęstunek w przerwach kawowych. Cena nie obejmuje posiłków i noclegów.

Opłata za szkolenie może być uregulowana przez osobę prywatną lub instytucję.

UWAGA! Przewidzieliśmy możliwość wniesienia opłaty za szkolenie w 3 ratach.

Terminy zjazdów:
I zjazd: 16-18 września 2011 r.
II zjazd: 01-02 października 2011 r.
III zjazd: 15-16 października 2011 r.
IV zjazd: 04-06 listopada 2011 r.
V zjazd: 19-20 listopada 2011 r.
VI zjazd: 02-04 grudnia 2011 r.

Miejsce zajęć: Częstochowa

Zajęcia będą odbywały się wg następującego schematu:
piątki: 10:00 – 18:50 (w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)
soboty: 10:00 – 18:50 (w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)
niedziele: 8:00 – 16:50 (w tym: 10 godz. lekcyjnych zajęć, 2 przerwy 10-minutowe, 1 przerwa godzinna)

WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
– Termin zgłoszeń – do 13.09.2011 r.
– Zgłoszenie uczestnictwa – telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
– Wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu.
– Wpłata co najmniej I części opłaty za szkolenie (500,00 PLN) na konto bankowe Stowarzyszenia do dnia 7 września 2011 r.
– Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez ponoszenia kosztów, jeśli przyśle pisemną rezygnację (poczta mailowa, faks) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłaszający zapłaci 50% wartości szkolenia.
– Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej ma prawo odwołać szkolenie lub przesunąć jego termin z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
– W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora strona uczestnik ma prawo do otrzymania zwrotu przedpłaty.

Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 602 68 88 70 602 68 88 70 ; 661 46 09 17 661 46 09 17
e-mail: [email protected]

oprac. ops.pl angoc 

Komentarze Asystent rodziny – szkolenie profesjonalne (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»