Archiwalne

Mediacja cywilna i gospodarcza: szkolenie specjalistyczne

Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza na szkolenie specjalistyczne z mediacji cywilnej i gospodarczej w dniach w dn. 22-25 listopada 2011 r. w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji oraz dla praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy.

Mediacja cywilna i gospodarcza: szkolenie specjalistyczne Centrum Mediacji Partners Polska w listopadzie 2011

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza na szkolenie specjalistyczne z mediacji cywilnej i gospodarczej , które odbędzie się w dniach w dn. 22-25 listopada 2011 r. w Warszawie. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły kurs podstawowy z mediacji oraz dla praktykujących mediatorów, którzy chcą rozwijać swój warsztat zawodowy.

Cel szkolenia
Przygotować wszechstronnie uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu rozwiązywania konfliktów w sporach cywilnych i gospodarczych , prowadzenia mediacji w sytuacji ostrego konfliktu między stronami oraz regulacji prawnych dotyczących spraw cywilnych i gospodarczych. Program szkolenia obejmuje 40 godzin dydaktycznych – i składa się w głównej mierze z zajęć warsztatowych (a także wykładów i dyskusji) dotyczących najtrudniejszych sytuacji i problemów w mediacji cywilnej i gospodarczej – m.in. przełamywania impasu i barier w mediacji, prowadzenia procesu negocjacji, współpracy z prawnikami i ekspertami zewnętrznymi w trakcie mediacji, radzenia sobie z emocjami stron.

Zapraszamy szczególnie:
– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania sporów
– adwokatów specjalizujących się w sprawach rodzinnych, aplikantów adwokackich, asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR
– psychologów, socjologów, pedagogów

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Termin i miejsce
Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych obejmuje 40 godzin dydaktycznych – jego najbliższa edycja odbędzie się w dn. 22-25 listopada (wtorek – piątek) w Warszawie.

Opłaty
Koszt szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych : 1500 zł. Dla osób uczestniczących w innym szkoleniu CMPP – 20% zniżki, czyli opłata wynosi 1200 zł

Warunkiem udziału w szkoleniu specjalistycznym jest wcześniejszy udział w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym prowadzonym przez CMPP lub inną organizację szkoleniową.

W cenę wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. Skarb mediatora.

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie.

Trenerzy
Szkolenie prowadzi mediator Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum

Zaświadczenia
Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email: [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia specjalistycznego dla mediatorów w sprawach cywilnych i gospodarczych

Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych
Uwarunkowania prawne sporów cywilnych i gospodarczych
Dyrektywność i niedyrektywność – budowanie samoświadomości mediatora
Przygotowanie się do mediacji w sprawach cywilnych lub gospodarczych
Prowadzenie procesu negocjacji
Sporządzanie ugody mediacyjnej
Obecność prawników w mediacji
Mediacje wielostronne
Radzenie sobie z emocjami w mediacji
Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką
Zasady współpracy z ekspertami zewnętrznymi
Bariery w mediacji – przyczyny i sposoby ich pokonywania

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Mediacja cywilna i gospodarcza: szkolenie specjalistyczne (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»