Newsy

Inauguracja ER 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje konferencję inaugurującą polskie obchody Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” odbędzie się dnia 8 lutego 2012 roku w Warszawie.

Rok 2012 został ogłoszony Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Duńska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej zorganizowała w dniach 18-19 stycznia w Kopenhadze konferencję inaugurującą Europejski Rok 2012.

Celem ER 2012 jest promowanie kultury aktywności osób starszych wśród rożnych grup wieku, tak aby wzmacniać ideę solidarności międzypokoleniowej.

László Andor, komisarz Unii Europejskiej do spraw zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, powiedział: „Aktywne starzenie się oznacza pomaganie osobom starszym w kontynuowaniu zatrudnienia i dzielenia się swoim doświadczeniem. Chodzi o to, żeby ludzie starsi w dalszym ciągu odgrywali aktywną rolę w społeczeństwie i żeby spełniając się żyli niezależnie i w jak najlepszym zdrowiu. Ich aktywność jest niezmiernie ważna dla osiągnięcia celu, jakim jest uzyskanie przed 2020 rokiem 75% zatrudnienia i wyciągnięcia z biedy co najmniej 20 milionów ludzi. Rok ten wymaga działania w różnych obszarach – zatrudnienia, ochrony socjalnej, edukacji i szkolenia, usług zdrowotnych i socjalnych, mieszkalnictwa i infrastruktury publicznej".

Konferencja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” jest organizowana w większości krajów uczestniczących w obchodach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (ER 2012).

Polska edycja „ZAANGAŻUJ SIĘ!” organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się 8 lutego 2012. Spotkanie ma przyczynić się do upowszechniania celów i założeń ER 2012 wśród mediów oraz instytucji i organizacji, które działają na rzecz aktywności osób starszych. Konferencja odbędzie się w Sali im. Bączkowskiego w siedzibie MPiPS przy ulicy Nowogrodzkiej 1/3 w Warszawie. Udział w niej jest bezpłatny.

W konferencji zaplanowano wystąpienia polityków oraz przedstawicieli organizacji działających w obszarze aktywności osób starszych. Ponadto w czasie spotkania odbędą się dwa panele dyskusyjne oraz prezentacje dobrych praktyk przedstawione przez organizacje z różnych miast Polski.

Pierwszy panel zostanie poświęcony działaniom na rzecz aktywności zawodowej – głównym celem będzie przedstawienie wyników badań nad aktywnością zawodową osób starszych oraz doświadczeń pracodawców i przedsiębiorców w sferze zarządzania wiekiem pracowników.

Drugi panel dyskusyjny będzie dotyczył aktywności społecznej. W tym panelu przewidziano przedstawienie działań, możliwości i wyzwań w zakresie zwiększenia zaangażowania osób starszych w życie społeczności lokalnych, wolontariat i inne działania, które pozwalają na wykorzystanie potencjału osób starszych. W tej części zaplanowano również przedstawienie doświadczeń w ramach uczenia się przez całe życie (Program Grudtvig) oraz roli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w popularyzowaniu aktywnego starzenia się.

Jednym z elementów „ZAANGAŻUJ SIĘ!” będzie przyjmowanie deklaracji pracodawców i organizacji o wdrażaniu zasad sprzyjających aktywności osób starszych (m.in. poprzez odpowiednie zarządzanie wiekiem). Deklaracje te dotyczą zaplanowanych działań na rzecz poprawy aktywności osób starszych, które będą realizowane w 2012 r.

Społeczeństwo Unii Europejskiej starzeje się. Od 2012 r., liczna osób w wieku produkcyjnym w Europie zacznie się zmniejszać, natomiast liczba osób, które ukończyły 60 lat będzie gwałtownie wzrastać o około dwa miliony rocznie. Taka zmiana demograficzna jest wynikiem dużej liczby osób urodzonych po wojnie w okresie wyżu demograficznego, które przechodzą na emeryturę. Obecnie w Unii Europejskiej średni wiek wynosi około 40 lat, ale do 2060 roku wzrośnie do 47. Odsetek ludności w 27 krajach UE, które ukończyły 55 lat wzrósł z 25% w roku 1990 do 30% w 2010. Szacuje się, że do 2060 roku wyniesie on około 40%. Jednak nie jest to wynik jedynie dłuższego życia Europejczyków. Są oni też zdrowsi niż kiedykolwiek w dziejach, co stanowi ważny potencjał społeczny i gospodarczy.

Europejski Rok 2012 dotyczy trzech aspektów aktywnego starzenia się:

Aktywne starzenie się na rynku pracy. Skłonienie starszych pracowników do pozostawania na rynku pracy wymaga w szczególności poprawy warunków pracy i ich dostosowania do stanu zdrowia i potrzeb starszych osób oraz zaktualizowania ich umiejętności poprzez poprawę dostępu do uczenia się przez całe życie. Niezbędne są także zmiany systemów podatkowych i świadczeń, skutecznie zachęcające do dłuższej pracy.

Udział w społeczeństwie. Zwiększanie szans i poprawa warunków dla osób starszych do wnoszenia wkładu w życie społeczne w roli wolontariuszy lub osób sprawujących opiekę nad członkami rodziny oraz do uczestniczenia w życiu społeczeństwa umożliwią uniknięcie izolacji społecznej i wielu związanych z nią problemów i zagrożeń.

Niezależne życie. Promowanie zdrowia oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej za pomocą działań maksymalnie wydłużających lata zdrowego życia oraz zapobiegających zależności, jak również dostosowanie otoczenia (budynków użyteczności publicznej, infrastruktury, transportu, budownictwa) do potrzeb osób starszych oznacza umożliwienie im jak najbardziej niezależnego funkcjonowania.

więcej informacji o Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności
Międzypokoleniowej:

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=pl

więcej na ten temat w serwisie ops.pl

ER 2012: Europejski Rok Osób Starszych

źródło: Biuro Prasowe MPiPS
oprac. ops.pl angoc

Komentarze Inauguracja ER 2012 (0)

      2 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»
„Aktywny rodzic”

„Aktywny rodzic” z podpisem prezydenta

17 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej...»
Bon energetyczny z podpisem prezydenta

Bon energetyczny z podpisem prezydenta

12 czerwca 2024      TAGI:   
Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw wcelu...»
NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

NIK uruchomiła ankietę dot. zjawiska przemocy domowej

11 czerwca 2024      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła ankietę skierowaną do osób doznających przemocy...»