Archiwalne

Public Relations w praktyce

IDRiEZapraszamy na szkolenie PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE. Data szkolenia: 22.03.2012 r. godz. 10.00-15.00 Miejsce: Kraków ul. św. Tomasza 30/6 II piętro. OFERTA SPECJALNA 290 zł


Zapraszamy na szkolenie! Data szkolenia: 22.03.2012 r. godz. 10.00-15.00
Miejsce: Kraków ul. św. Tomasza 30/6 II piętro.
OFERTA SPECJALNA 290 zł
PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE

Szkolenie jest wprowadzeniem do tematyki Public Relations. Jego celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z dziedziny PR, takimi jak przekaz czy targeting i „operacjonalizacja” tych pojęć – czyli przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń, pozwalających na ich praktyczne zastosowanie. Druga część szkolenia przeznaczona będzie na wprowadzenie podstawowych zasad współpracy z mediami i prezentację oraz krótkie „przećwiczenie” wybranych technik usprawniających tę współpracę.

PROGRAM:
I. Wprowadzenie: cele warsztatu; oczekiwania uczestników
II. Przekaz czyli co mówić i do kogo, żeby osiągnąć swoje cele.
· Co to jest public relations, rola dobrej komunikacji w kształtowaniu wizerunku, rodzaje komunikacji – wykład, dyskusja, praca w grupach
· Warunki dobrze podanego przekazu – wykład, dyskusja, ćwiczenie
· Etapy przygotowania skutecznego przekazu, identyfikacja grup odbiorców (targeting) – znaczenie i metody – wykład, ćwiczenie studium przypadku
· Rodzaje przekazów i sposoby rozpowszechniania przekazu – klasyfikacja pod względem skuteczności i kosztów – wykład, dyskusja.
· Język korzyści w przekazie
III. Zasady współpracy z mediami – kwestie merytoryczne i kwestie organizacyjne – wykład, dyskusja na temat dotychczasowych doświadczeń
· Przygotowanie notatek prasowych i informacji dla mediów – wykład ćwiczenie
· Zasady przygotowywania wystąpień publicznych, wywiadów
· Zasady przygotowywania prezentacji
IV. Zakończenie, podsumowanie zajęć, wręczenie certyfikatów

Prowadzenie: trener konsultant, kilkunastoletnie doświadczenie w pracy w zakresie zarządzania informacją. Prowadziła szkolenia m.in. w ramach programów LGPP, PHARE 2001. Specjalizuje się m.in. w tematyce związanej ze skutecznym informowaniem.

Koszt uczestnictwa wynosi: oferta specjalna 290 zł
dla płatności za usługę zgodnie z art. 43ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy o VAT – Jeśli usługa szkoleniowa ma być finansowana ze środków publicznych w tym np. dotacji unijnych prosimy o wypełnienie Oświadczenia poniżej
290+VAT dla pozostałych płatników
i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie warsztatów.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w dowolnym miejscu i dogodnie ustalonym terminie dla grupy.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu (012) 429-26-88
/Regulamin świadczenia usług szkoleniowych IDRiE , www.idrie.pl/
Zgłoszenie – proszę przesłać fax/tel 012 429-26-88 lub pocztą elektroniczną: [email protected]

KARTA ZGŁOSZENIA:
data szkolenia: : 22.03.2012 r. godz. 10.00-15.00 ; tytuł: PUBLIC RELATIONS W PRAKTYCE

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Nazwa instytucji:
NIP:
Adres:
Tel/fax:
e-mail:

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE

Należność zostanie opłacona (proszę podkreślić właściwe):
· gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia.
· przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddział Kraków 66150011421211400369490000

OŚWIADCZENIE
Nazwa Płatnika:
Adres:

Oświadczam, że usługa szkoleniowa IDRIE w dniu ………………..(data szkolenia) jest usługą kształcenia zawodowego w rozumieniu definicji Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1777/2005 z dnia 17.10.2005 ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.


Podpis i pieczęć

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Public Relations w praktyce (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»
Marta833 » 04 października 2022, 19:35

wypata środków przed nowelizacją

joanops » 04 października 2022, 15:45

dodatek węglowy wynagrodzenia

barbarinka » 04 października 2022, 15:15

Program AOON 2022

Karollla » 04 października 2022, 14:49

koordynacja - ZGON wnioskodawcy