Archiwalne

ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej OR Gdańsk serdecznie zaprasza na otwarte seminarium w dniu 27 czerwca 2012 z cyklu: PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY ASYSTENTA RODZINY I KOORDYNATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ W KONTEKŚCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.

PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY ASYSTENTA RODZINY I KOORDYNATORA PIECZY ZASTĘPCZEJ W KONTEKŚCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

TERMIN: 27 CZERWCA 2012 R.

Adresaci: Kadra zarządzająca oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką od strony teoretycznej i praktycznej, wszyscy zainteresowani w/w tematem

Cel szkolenia: Dostarczenie wiedzy na temat asystentury w możliwie najlepszej sposób przez osobę posiadającą wiedzę teoretyczną oraz doświadczenie praktyczne

Korzyści: Wiedza dostarczona w bardzo przystępny i przejrzysty sposób, odpowiednio usystematyzowana z dużą ilością praktyki nabytej przez osobę prowadzącą podczas wykonywania obowiązków służbowych terenowego pracownika socjalnego

Program:
1. Zadania gmin i powiatów w ustawie o pieczy zastępczej;
2. Praktyczne rozumienie roli asystenta rodziny. Narzędzia pracy z rodziną w asystenturze.
3. Koordynator pieczy zastępczej – jak planować i realizować pracę z dzieckiem i rodziną. Jak realizować proces powrotu do rodziny lub usamodzielniania wychowanka
4. Asystent rodziny a koordynator pieczy zastępczej, możliwości i zakres współpracy

Wykładowca: magister psychologii – specjalność: psychologia zdrowia i psychologia kliniczna, Ukończyła podyplomowe studia w zakresie Profesjonalizacji Zawodu Nauczyciela oraz Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi. Trener Biznesu – Szkoły Trenerów Biznesu TROP Warszawa. Posiada znajomość i umiejętność stosowania Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Prowadzi superwizje dla pracowników pomocy społecznej i dla kadry zarządzającej m.in. dla OPS Warszawa Wola, MOPS Gdynia. Współtworzy i szkoli zespoły interdyscyplinarne, prowadzi wsparcie w pracy świetlic socjoterapeutycznych, szkoli pracowników socjalnych i asystentów rodzin. Od wielu lat doskonali swój warsztat pracy przez udział szkoleniach dla terapeutów pomagających ofiarom przemocy i osobom uzależnionym oraz współuzależnionym.

Miejsce szkolenia:  Zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10:00 do 15:00, w sali szkoleniowej biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Gdańsku, przy ul. Gdyńskich Kosynierów11, I piętro, (5 min. drogi od dworca PKP i PKS)

Cena: 261 zł obejmuje materiały szkoleniowe, certyfikaty i bufet w czasie przerwy.
Zgłoszenia przyjmujemy w postaci wypełnionej karty zgłoszeniowej przesłanej na adres mailowy [email protected] lub faksem na numer 58 550 32 39.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 58 322 25 35.

Atrakcje na wakacje!

Trzecia osoba z tej samej instytucji GRATIS!!!

www.gdansk.frdl.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze ASYSTENT RODZINY I KOORDYNATOR PIECZY ZASTĘPCZEJ (0)

      4 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»