Archiwalne

Szkolenie podstawowe z mediacji: 24-28 lipca 2012 r.


Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym z mediacji, które odbędzie się w dn. 24-28 lipca b.r. w Warszawie.

Szkolenie podstawowe z mediacji: 24-28 lipca 2012 r.

Centrum Mediacji Partners Polska serdecznie zaprasza do udziału w 40-godzinnym szkoleniu podstawowym z mediacji, które odbędzie się w dn. 24-28 lipca b.r. w Warszawie.

Zapraszamy:

– wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami rozwiązywania konfliktów i sporów;
– psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, kuratorów, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
– prawników: adwokatów, radców prawnych, sędziów w stanie spoczynku, koordynatorów ds. mediacji w sądach okręgowych i rejonowych, aplikantów adwokackich i radcowskich , asystentów sędziów, absolwentów studiów prawniczych;
– menedżerów, konsultantów, pracowników działów HR.

Cel szkolenia
Przygotować uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji a w szczególności umiejętności rozumienia i rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji i negocjacji.

Zakres szkolenia podstawowego:

– rodzaje i zastosowanie mediacji,
– proces mediacji, jego zasady, przebieg oraz rola i zadania mediatora,
– umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji,
– narzędzia, techniki i strategie mediacyjne,
– umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas mediacji (nierównowaga stron, emocje stron i mediatora, bariery w mediacji),
– ograniczenia mediacji – różnicowanie spraw, w których mediacja jest przydatna,
– kontekst prawny prowadzenia mediacji – procedury mediacyjne w Polsce i na świecie,
– symulacje mediacji prowadzonych samodzielnie oraz z drugim mediatorem.

Program szkolenia jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów zawartymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 18 maja 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 56 poz. 591) oraz ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Uczestnicy szkolenia podstawowego mogą wziąć póżniej udział w szkoleniach specjalistycznym – w zakresie mediacji rodzinnej (w dn. 2-5 października 2012 ) lub mediacji cywilnej i gospodarczej (w dn. 18-21 września 2012), organizowanych przez Centrum Mediacji Partners Polska

Metody
Metody warsztatowe, gwarantujące przestrzeń dla indywidualnej aktywności.
Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych.
Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników.
Analiza polskich i zagranicznych filmów edukacyjnych.
Prezentacje teoretyczne stanowią około 20% czasu szkolenia.

Termin i miejsce
Szkolenie podstawowe (40 godzin zegarowych) – 24-28 lipca 2012 (wtorek-sobota)

Szkolenie odbędzie się w Warszawie, w sali konferencyjnej \”Babylon\”, przy ul. Kopińskiej 12/16

Opłaty
Koszt szkolenia: 960 zł, gdy wpłata nastąpi do dn. 14 lipca. Po tym terminie obowiązuje cena 1056 zł

Dla 2 lub większej liczby osób zapisujących się razem – 10% zniżki, czyli opłata dla 1 osoby to 864 zł, jezeli wpłata nastąpi do 14 lipca. Po tym terminie obowiązuje cena 950 zł.

W cenę szkolenia wchodzi serwis podczas przerw oraz materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów. Opłata nie obejmuje noclegów ani wyżywienia. Pomagamy znaleźć niedrogi nocleg. Wpłat prosimy dokonywać na konto Fundacji Partners Polska w IV Oddziale Banku Pekao SA w Warszawie, nr 78 1240 1053 1111 0010 0732 5536

Materiały dla uczestników
Wszyscy uczestnicy otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe i pomocnicze dla mediatorów, w tym m.in. \”Skarb mediatora\”.

Ponadto każdy uczestnik/uczestniczka dostaje również zestaw wzorów pism, formularzy oraz innych narzędzi niezbędnych do prowadzenia praktyki mediacyjnej:
– przykładowe teksty ugód mediacyjnych,
– najczęściej stosowane warianty protokołów z mediacji,
– przykładowe zaproszenia na mediację
oraz inne pisma używane w korespondencji ze stronami, ich pełnomocnikami i z sądami.

Warunki uczestnictwa
O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Po otrzymaniu przez nas wpłaty i wypełnionego formularza zgłoszeniowego zakwalifikowana osoba otrzyma potwierdzenie

Trenerzy
Trenerem jest Maciej Tański.
Współpracują z nim inni mediatorzy z naszego Centrum.

Zaświadczenia
Uczestnicy każdego szkolenia otrzymują zaświadczenie wystawione przez Centrum Mediacji Partners Polska z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości z 29 października 2007 r.

Informacje i zgłoszenia
tel./faks (22) 825-40-83, (22) 409-53-83
(codziennie w godz. 10:00 – 18:00)
email [email protected]  
strona: www.mediacja.org  

Program ramowy szkolenia podstawowego (główne zagadnienia) • Psychologiczne aspekty konfliktu


 • Definicja mediacji i jej miejsce wśród innych metod rozwiązywania konfliktów i sporów


 • Rodzaje i style prowadzenia mediacji


 • Polskie regulacje prawne dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i gospodarczych oraz regulacje europejskie


 • Rola mediatora i zasady mediacji


 • Kiedy można, a kiedy nie można podjąć się mediacji?
  a) ocena adekwatności sporu i gotowości stron do mediacji
  b) jak postępować w przypadkach wątpliwych?


 • Etapy mediacji, zadania i postępowanie mediatora na każdym etapie


 • Zawieranie umowy o mediację


 • Techniki ułatwiające osiągnięcie porozumienia (rozdzielanie kwestii, łączenie, podejście problemowe)


 • Warunki trwałości porozumienia, język porozumienia


 • Wybrane techniki komunikacyjne zwiększające skuteczność mediatora


 • Umiejętność budowania realistycznego porozumienia końcowego


 • Standardy i etyka postępowania mediatora


oprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenie podstawowe z mediacji: 24-28 lipca 2012 r. (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»