Archiwalne

SZKOLENIE: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza


Ośrodek Twórczej Interwencji
\”OTI\” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pn. „Wspieranie rodziny i
piecza zastępcza z perspektywy zadań gminy”. Szkolenie odbędzie się dnia 15
listopada 2012 r. w Krakowie. Prowadzenie: Bartłomiej MAZURKIEWICZ.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wspieranie rodziny i piecza zastępcza z perspektywy zadań gminy:
– obligatoryjne posiadanie asystenta odroczone?
– cała władza w ręce pracowników socjalnych!
– ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 stycznia 2012 r.
– wspieranie rodziny – ogóle założenia ustawowe,
– rola OPS w pracy z rodziną,
– asystent rodziny jednak w OPS!
– jak zatrudnić asystenta? kto nim może być, a kto nie? rodzaje umów o pracę,
– placówki wsparcia dziennego – jak to po nowemu będzie w gminie?
– rodziny wspierające – o co chodzi? to także nowe zadanie gminy!
– opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny,
– tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
– tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
– zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności, wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
– organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
– finansowanie kosztów szkoleń dla rodzin wspierających,
– finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
– finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonym przez rodziny wspierające,
– współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
– sporządzanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie (w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego),
– prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej,
– przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o zaległościach rodziców biologicznych,
– wykonywanie zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez wojewodę,
– zlecanie na zewnątrz zadań z zakresu pieczy!
– zmiany w przepisach obowiązujących

II. Panel dyskusyjny – Pan Bartłomiej Mazurkiewicz odpowie na wszystkie Państwa pytania

TERMIN SZKOLENIA:
15 listopada 2012 r. – KRAKÓW – Hotel „CHOPIN” – ul. Przy Rondzie 2

Szczegółowych INFORMACJI dotyczących szkolenia udzielamy
pod nr telefonu: 12 635-83-65 lub 12 626-01-40

www.oti.org.pl

ZAPRASZAMY do udziału w szkoleniu!


oprac. ops.pl angoc

Komentarze SZKOLENIE: Wspieranie rodziny i piecza zastępcza (0)

      2 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»