Archiwalne

Szkolenia CSS


Zapraszamy na szkolenia z zakresu:

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
ROZMOWA Z OFIARAMI PRZEMOCY
POMOC SPOŁECZNA
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Centrum Szkoleń Samorządowych oraz MBCenter zapraszają Wszystkich zainteresowanych na szkolenia w następujących obszarach tematycznych:

POMOC SPOŁECZNA-AKTUALNE PROBLEMY I ZMIANY

Zielona Góra 12.02.2013r

w programie między innymi

-Wywiady środowiskowe dla celów świadczeń rodzinnych – nowy obowiązek pracowników socjalnych od dnia 1 stycznia 2013r.
-Współdziałanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (gminy i powiatu) na gruncie regulacji zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
-Stosowanie przepisów z zakresu pomocy społecznej w praktyce orzeczniczej
-kierowanie do DPS
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ profesjonalna realizacja zadań

Bydgoszcz 06 luty 2013r


w programie między innymi

1. Przedstawienie postaci koordynatora w aspekcie wymagań formalnych, oraz predyspozycji osobistych.
2. Cele pracy koordynatora;
3. Dobra i skuteczna współpraca z rodzinnymi oraz instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej oraz innymi organizacjami i osobami;
4. Zadania koordynatora – aspekty praktycznych działań:
5. Omówienie profesjonalnego warsztatu pracy.
6. Omówienie dobrej organizacji dnia, mając na uwadze zadaniowy system pracy.
7. Plan Pomocy Dziecku – przygotowanie i realizacja.
8. Omówienie gotowych wzorów dokumentów niezbędnych w codziennej pracy koordynatora.

zainteresowanych prosimy o kontakt [email protected] [email protected]

tel 61 875-39-69 501-371-355 505-809-072

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W JEDNOSTKACH POMOCY SPOŁECZNEJ

Warszawa 11 luty 2013r

w programie między innymi

1. Akty prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych w pomocy społecznej.
2. Inne tajemnice prawnie chronione
3. Najnowsze zmiany przepisów prawa mające wpływ na ochronę danych osobowych.
4. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w pomocy społecznej.
5. Udostępnianie danych osobowych.
6. Powierzenie przetwarzania danych.
7. Przetwarzanie danych osobowych pracowników.
8. Organizacja i zabezpieczenie procesu przetwarzania danych.
9. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
10. Odpowiedzialność karna i pracownicza.
11. Planowane zmiany przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
12. Ochrona danych osobowych w informacji publicznej.

PRACA Z OSOBĄ DOZNAJĄCĄ PRZEMOCY

Wrocław 18 luty 2013r

Częstochowa 25 luty 2013r

Elbląg 28 luty 2013r

Szczecin 05 marzec 2013r

Poznań 11 marzec 2013r

Koszalin 09 kwiecień 2013r

Gdańsk 15 kwiecień 2013r

Kraków 22 kwiecień 2013r

Warszawa 10 maj 2013r

w programie między innymi

1. Specyfika funkcjonowania osoby doznającej przemocy w rodzinie – dlaczego ofiary przemocy pozostają w krzywdzących je związkach?
2. Mechanizmy przemocy w rodzinie (wyuczona bezradność, PTSD, pranie mózgu, wtórna wiktymizacja, cykle przemocy) i ich wpływ na osoby doznające przemocy
3. Zasady pierwszego kontaktu z osobą doznającą przemocy – co wpływa na jakość kontaktu z klientem?
4. Jak rozmawiać z ofiarą przemocy w rodzinie?
5. Na co zwracać uwagę tworząc indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy?
6. Interwencja a pomoc psychologiczna. Procedura „Niebieskie Karty”.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

e-mail: [email protected]  
tel/fax 55 235-66-33
505-809-072
Programy szkoleń i formularze zgłoszeń dostępne są
na stronie internetowej: www.csselblag.manifo.comoprac. ops.pl angoc

Komentarze Szkolenia CSS (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»