Newsy         

Ustalenia w Ministerstwie

Jerzy Gilewski ponownie wyraził oczekiwanie, zawarte w petycji złożonej 21 listopada br. – zaprzestania procedowania ww. założeń oraz podjęcia realnego dialogu z partnerami społecznymi, a który zmierzałby do wypracowania zmian w ustawie uwzględniających głos pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz niezależnych ekspertów.

Ponadto strona związkowa zwróciła uwagę na brak rzeczywistej współpracy z naszym środowiskiem zawodowym, a także ogólny i niespójny charakter samych założeń oraz odpowiedzi na wniesione do nich uwagi Federacji, co zamiast wyjaśnić wątpliwości – pogłębia tylko niepokój pracowników. Jako przykład niejasności, braku precyzji oraz obaw wskazano zawarte w założeniach kwestie powołania Agencji Usług Socjalnych, rozdzielenia czynności administracyjnych od pracy socjalnej oraz zmiany nazewnictwa jednostek pomocowych.

Strona ministerialna m.in. wyjaśniła, iż rezygnacja z pomysłu wprowadzenia niepublicznych podmiotów – Agencji Pracy Socjalnych (odpowiedzialnych za świadczenie pracy socjalnej), nie oznacza rezygnacji z wprowadzenia niepublicznych Agencji Usług Socjalnych (odpowiedzialnych za świadczenie usług aktywizujących i interwencyjnych). Przy tej okazji wywiązała się dyskusja dotycząca znaczenia pracy socjalnej w systemie wsparcia, jej zakresu oraz rozumienia samej działalności usługowej. Przedstawiciele Federacji wskazali również na niecelowość wprowadzania zmiany nazw jednostek pomocowych.

Efektem spotkania było wspólne uzgodnienie dwóch istotnych rozwiązań:

– Zaproszenie (powołanie) grupy ekspertów, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa, związków zawodowych, w tym Federacji, stowarzyszeń i organizacji reprezentujących środowisko pomocy społecznej oraz dyrektorów jednostek pomocowych, związków samorządów lokalnych, ekspertów (naukowców) wskazanych przez stronę rządową oraz społeczną. Pod patronatem MPiPS reprezentanci tych grup wezmą udział w zorganizowanych pod koniec stycznia 2014 r. spotkaniach, których celem będzie przedstawienie pomysłów, wypracowanie i ewentualne uzgodnienie stanowisk co do zmian w systemie pomocy społecznej. Federacja uważa, że spotkania powyższe powinny odbyć się w formie zadaniowej grupy roboczej.

– Wobec szeregu wątpliwości i niejasności środowiska pracowników socjalnych i pomocy społecznej, co do przedstawionych założeń oraz szczegółów ich ewentualnego wdrażania, a także skutków i wpływu na obecnie obowiązujący system pomocy – Federacja przedstawi, a Ministerstwo konkretnie odpowie na najczęściej pojawiające się pytania i obawy dotyczące proponowanych rozwiązań. Pismo z listą pytań zostanie skierowane do Ministerstwa.

Na zakończenie spotkania – Pani Minister na zadane przez przedstawicieli Federacji pytanie o powołanie na nową kadencję Rady Pomocy Społecznej – zadeklarowała, iż nowy skład zostanie zatwierdzony jeszcze przed planowanymi spotkaniami.

Zachęcamy zatem by własne pytania, które przedstawimy w piśmie do Ministerstwa przesyłać tradycyjnie na adres e-mail Federacji: [email protected]
lub w komentarzach na profilu FB w terminie do następnego tygodnia.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Ogólnopolski Protest

Zamach Ministerstwa na najbiedniejszych?

źródło: www.opsursynow-zzp.waw.pl
www.facebook.com/federacja.socjalnych

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Ustalenia w Ministerstwie (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

NIK ostrzega przed próbami wyłudzenia pieniędzy

23 lipca 2024      TAGI:         
Osoby podszywające się pod różne instytucje w celu wyłudzenia naszych danych podejmują...»
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wzrosną o 100%

23 lipca 2024      TAGI:      
W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy opomocy...»

Linki – test

15 lipca 2024     
Więcej informacji o naszej ofercie szkoleniowej znajdą Państwo na stronie internetowej:...»
Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
Lotro » 23 lipca 2024, 19:20

Ciekawy blog

kk1990 » 23 lipca 2024, 14:59

rodzinne 19+

zombi » 23 lipca 2024, 14:50

13 i 14 a bon energetyczny