Newsy         

Ustalenia w Ministerstwie

polska_federacja_zwiazkowa_psips_logo
W dniu 18.12.2013 r. Zarząd Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej spotkał się z Panią Elżbietą Seredyn – Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej oraz Panią Krystyną Wyrwicką – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS. Tematem rozmowy były planowane przez Ministerstwo zmiany w systemie pomocy społecznej, a także trwające konsultacje dotyczące przedłożonego projektu założeń w powyższej sprawie.

Przewodniczący Federacji – Pan Jerzy Gilewski ponownie wyraził oczekiwanie, zawarte w petycji złożonej 21 listopada br. – zaprzestania procedowania ww. założeń oraz podjęcia realnego dialogu z partnerami społecznymi, a który zmierzałby do wypracowania zmian w ustawie uwzględniających głos pracowników socjalnych i pomocy społecznej oraz niezależnych ekspertów.

Ponadto strona związkowa zwróciła uwagę na brak rzeczywistej współpracy z naszym środowiskiem zawodowym, a także ogólny i niespójny charakter samych założeń oraz odpowiedzi na wniesione do nich uwagi Federacji, co zamiast wyjaśnić wątpliwości – pogłębia tylko niepokój pracowników. Jako przykład niejasności, braku precyzji oraz obaw wskazano zawarte w założeniach kwestie powołania Agencji Usług Socjalnych, rozdzielenia czynności administracyjnych od pracy socjalnej oraz zmiany nazewnictwa jednostek pomocowych.

Strona ministerialna m.in. wyjaśniła, iż rezygnacja z pomysłu wprowadzenia niepublicznych podmiotów – Agencji Pracy Socjalnych (odpowiedzialnych za świadczenie pracy socjalnej), nie oznacza rezygnacji z wprowadzenia niepublicznych Agencji Usług Socjalnych (odpowiedzialnych za świadczenie usług aktywizujących i interwencyjnych). Przy tej okazji wywiązała się dyskusja dotycząca znaczenia pracy socjalnej w systemie wsparcia, jej zakresu oraz rozumienia samej działalności usługowej. Przedstawiciele Federacji wskazali również na niecelowość wprowadzania zmiany nazw jednostek pomocowych.

Efektem spotkania było wspólne uzgodnienie dwóch istotnych rozwiązań:

– Zaproszenie (powołanie) grupy ekspertów, w skład której wejdą przedstawiciele Ministerstwa, związków zawodowych, w tym Federacji, stowarzyszeń i organizacji reprezentujących środowisko pomocy społecznej oraz dyrektorów jednostek pomocowych, związków samorządów lokalnych, ekspertów (naukowców) wskazanych przez stronę rządową oraz społeczną. Pod patronatem MPiPS reprezentanci tych grup wezmą udział w zorganizowanych pod koniec stycznia 2014 r. spotkaniach, których celem będzie przedstawienie pomysłów, wypracowanie i ewentualne uzgodnienie stanowisk co do zmian w systemie pomocy społecznej. Federacja uważa, że spotkania powyższe powinny odbyć się w formie zadaniowej grupy roboczej.

– Wobec szeregu wątpliwości i niejasności środowiska pracowników socjalnych i pomocy społecznej, co do przedstawionych założeń oraz szczegółów ich ewentualnego wdrażania, a także skutków i wpływu na obecnie obowiązujący system pomocy – Federacja przedstawi, a Ministerstwo konkretnie odpowie na najczęściej pojawiające się pytania i obawy dotyczące proponowanych rozwiązań. Pismo z listą pytań zostanie skierowane do Ministerstwa.

Na zakończenie spotkania – Pani Minister na zadane przez przedstawicieli Federacji pytanie o powołanie na nową kadencję Rady Pomocy Społecznej – zadeklarowała, iż nowy skład zostanie zatwierdzony jeszcze przed planowanymi spotkaniami.

Zachęcamy zatem by własne pytania, które przedstawimy w piśmie do Ministerstwa przesyłać tradycyjnie na adres e-mail Federacji: federacja.socjalnych@hotmail.com
lub w komentarzach na profilu FB w terminie do następnego tygodnia.

Więcej na ten temat w serwisie ops.pl

Ogólnopolski Protest

Zamach Ministerstwa na najbiedniejszych?

źródło: www.opsursynow-zzp.waw.pl
www.facebook.com/federacja.socjalnych

oprac. ops.pl angoc

Komentarze (0)

      2 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel RPO o zmiany legislacyjne – kwestia ustalenia prawa do świadczeń

30 marca 2017      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z apelem do Ministra Rodziny Pracy i Polityki...»

Rzecznik Praw Dziecka o zawodzie psychologa

19 lipca 2018      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na brak regulacji związanych z wykonywaniem zawodu...»

Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

18 lipca 2018      TAGI:      
W dniu 13 lipca 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia...»

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

17 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny ogłosiło program...»

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej – spotkanie

12 lipca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w spotkaniu...»