Newsy      

Reakcja Ministerstwa na ustalenia NIK o usługach opiekuńczych

Niedawno informowaliśmy na łamach portalu (zobacz tu) o ustaleniach, jakie dokonała Najwyższa Izba Kontroli podczas prowadzonych kontroli realizacji przez gminy usług opiekuńczych. Poczynione ustalenia skutkowały wystąpieniem przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów Miast przypominając, że usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i każda gmina musi
obligatoryjnie realizować to zadanie.

Jednocześnie zaapelowano o podjęcie pilnych działań w celu lepszej diagnozy środowiska lokalnego, określenia faktycznych potrzeb, w szczególności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz rozpoczęcie realizacji tego zadania. Ministerstwo
również przypomniało o możliwości wsparcie finansowego gmin ze środków Programu „Opieka 75+”.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5535/10130/1/pismo_2.pdf

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Nowy program Ministerstwa Zdrowia

17 sierpnia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Program „PracoDawca Zdrowia”, mający na celu promocję...»

NIK o środowiskowych domach samopomocy

19 grudnia 2017      TAGI:      
Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było dokonanie oceny czy środowiskowe domy...»

Apel Ministerstwa o pomoc osobom potrzebującym

18 stycznia 2018      TAGI:      
W ostatnim czasie na terenie RP znów pojawiły się ujemne temperatury, tym samym Ministerstwo...»

„Dobry start” – podręcznik Ministerstwa

12 czerwca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc na przeciw potrzebom pracowników...»

Alimenty – NIK zapowiada doraźna kontrolę

27 kwietnia 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa NIK w sprawie niskiej skuteczności...»