Newsy      

Reakcja Ministerstwa na ustalenia NIK o usługach opiekuńczych

Niedawno informowaliśmy na łamach portalu (zobacz tu) o ustaleniach, jakie dokonała Najwyższa Izba Kontroli podczas prowadzonych kontroli realizacji przez gminy usług opiekuńczych. Poczynione ustalenia skutkowały wystąpieniem przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów Miast przypominając, że usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i każda gmina musi
obligatoryjnie realizować to zadanie.

Jednocześnie zaapelowano o podjęcie pilnych działań w celu lepszej diagnozy środowiska lokalnego, określenia faktycznych potrzeb, w szczególności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz rozpoczęcie realizacji tego zadania. Ministerstwo
również przypomniało o możliwości wsparcie finansowego gmin ze środków Programu „Opieka 75+”.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5535/10130/1/pismo_2.pdf

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Apel Ministerstwa o pomoc osobom potrzebującym

18 stycznia 2018      TAGI:      
W ostatnim czasie na terenie RP znów pojawiły się ujemne temperatury, tym samym Ministerstwo...»

„Dobry start” – podręcznik Ministerstwa

12 czerwca 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, wychodząc na przeciw potrzebom pracowników...»

NIK o resocjalizacji nieletnich

17 stycznia 2018      TAGI:      
NIK udostępnił na stronie domowej informację o wynikach kontroli przeprowadzonej...»

NIK o usługach opiekuńczych

26 lipca 2018      TAGI:      
Zgodnie z intencją ustawodawcy usługi opiekuńcze winny obejmować pomoc w zaspokajaniu...»

NIK o darmowej pomocy prawnej

16 sierpnia 2017      TAGI:      
  W warszawskiej siedzibie NIK odbył się panel ekspercki dotyczący korzystania...»