Newsy      

Reakcja Ministerstwa na ustalenia NIK o usługach opiekuńczych

Niedawno informowaliśmy na łamach portalu (zobacz tu) o ustaleniach, jakie dokonała Najwyższa Izba Kontroli podczas prowadzonych kontroli realizacji przez gminy usług opiekuńczych. Poczynione ustalenia skutkowały wystąpieniem przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do Wójtów,Burmistrzów, Prezydentów Miast przypominając, że usługi opiekuńcze są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i każda gmina musi
obligatoryjnie realizować to zadanie.

Jednocześnie zaapelowano o podjęcie pilnych działań w celu lepszej diagnozy środowiska lokalnego, określenia faktycznych potrzeb, w szczególności w zakresie świadczenia usług opiekuńczych oraz rozpoczęcie realizacji tego zadania. Ministerstwo
również przypomniało o możliwości wsparcie finansowego gmin ze środków Programu „Opieka 75+”.

Źródło:
https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultaktualnosci/5535/10130/1/pismo_2.pdf

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK o usługach opiekuńczych

26 lipca 2018      TAGI:      
Zgodnie z intencją ustawodawcy usługi opiekuńcze winny obejmować pomoc w zaspokajaniu...»

EMERYTURA+: jest projekt ustawy, nowe ustalenia

08 marca 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym...»

Nowy program Ministerstwa Zdrowia

17 sierpnia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Zdrowia ogłosiło Program „PracoDawca Zdrowia”, mający na celu promocję...»

RPO o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jest odpowiedź Ministerstwa

25 kwietnia 2019      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich zaniepokojony stanem prac nad nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu...»

Głos Ministerstwa w sprawie protestu pracowników pomocy społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w reakcji na pismo Ogólnopolskiego...»