Newsy         

Projekt „Centrum 5i”

C5i

Osoby niepełnosprawne izolują się z różnych przyczyn. Niektóre z powodu braku wykształcenia i kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego, inne z powodu stereotypów i społecznego odrzucenia, a jeszcze inne z powodu przyjętej postawy przez członków rodziny, że osoba niepełnosprawna powinna przebywać w domu, bo nie jest samodzielna i wymaga ciągłej opieki. Są też takie przypadki, że osoba niepełnosprawna jest jednym ze źródeł utrzymania dla pozostałych członków rodziny i nie zależy im na integracji tej osoby, bo wiąże się to docelowo z utratą korzyści materialnych.

Często osoby niepełnosprawne posiadają szereg deficytów, barier wewnętrznych i zewnętrznych, które uniemożliwiają skuteczną integrację społeczną i zawodową. Wiele spośród nich niestety nie posiada wystarczającej siły, wiary, cierpliwości czy wreszcie umiejętności, by podjąć decyzję o zmianie i wprowadzić ją w życie. Jest to tym trudniejsze, jeśli najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej nie wspiera jej w tym procesie. Jest to bardzo złożony i skomplikowany problem, który bardzo trudno jest rozwiązać jedną uniwersalną metodą.

Osoby niepełnosprawne zanim znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, wychowywały się i żyły w różnych środowiskach. Jedne na wsi, inne w mieście, jedne wśród koleżanek i kolegów, dla których aktywność zawodowa miała dużą wartość, a inne wśród osób, członków rodziny, którzy kultywowali postawę roszczeniową. Po osiągnięciu dorosłości założyły własne rodziny i znowu albo, członkowie rodziny wspierali je w rozwoju, albo utrudniali ich aktywność piętrząc bariery, pretensje i oczekiwania. Z niepełnosprawnością można się urodzić, ale też można ją nabyć w wyniku choroby lub wypadku. Nie jest to zatem wybór osoby niepełnosprawnej, tylko wybór losu. Wyborem losu jest też najbliższe otoczenie osoby niepełnosprawnej, które albo wspiera ją w uzyskaniu pełnej aktywności społecznej i zawodowej albo uznaje niepełnosprawność za barierę nie do przebycia lub źródło utrzymania. Osoba niepełnosprawna permanentnie poddawana jest wpływowi wielu, różnorodnych i bardzo złożonych czynników, które kształtują jej osobowość, postrzeganie samej siebie i otaczającego świata, czy wreszcie umiejętności planowania przyszłości i wzięcia odpowiedzialności za swoje życie.

Jak pomagać osobie z niepełnosprawnością?

W ramach projektu „Centrum 5i” stworzono miejsce, w którym z kompleksowego wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej skorzystało 27 osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu wałbrzyskiego. Centrum składa się z pomieszczeń biurowych i szkoleniowych, w których osoby niepełnosprawne mogą otrzymać różnorodne wsparcie. Celem jest przygotowanie tych osób do odważnej oraz efektywnej integracji społecznej i zawodowej. „Centrum 5i” to zarazem miejsce bezpieczne i przyjazne osobom z niepełnosprawnością, w którym uczestnicy mają stały kontakt z psychologiem, doradcą zawodowym, trenerami umiejętności, coachem. Ten modelowy sposób działalności to również międzysektorowe Partnerstwo CENTRUM 5i, którego członkami są m.in. wałbrzyskie instytucje: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Partnerzy CENTRUM 5i zgodnie z założeniami projektu zajmą się prowadzeniem placówki, po zakończeniu finansowania ze środków POKL.

Wszystko o projekcie „Centrum 5i ” znajduje się na stronie: www.centrum5i.pl

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kompletem dokumentacji dotyczącej organizacji i działalności CENTRUM 5i, bo mamy nadzieję, że będzie ona INSPIRACJĄ do powołania PARTNERSTWA MIĘDZYSEKTOROWEGO, które na obszarze Państwa powiatu/gminy będzie chciało zorganizować i prowadzić CENTRUM 5i jako drogę do NOWEGO ŻYCIA dla osób niepełnosprawnych.

Projekt „CENTRUM 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych”

PARTNERZY:

  • Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu
  • Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu
  • Zespół Szkół nr 5 w Wałbrzychu
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  • Fundacja im. De Gaulle`a w Wałbrzychu

logo_efs_kl

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1

Komentarze (0)

      5 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Będzie 13. emerytura w 2020! Jest nowy projekt ustawy wspierającej program Emerytura+

13 grudnia 2019      TAGI:         
W 2019 r. po raz pierwszy została wypłacona trzynasta emerytura w ramach programu...»

Centrum usług społecznych – nowa jakość? Prezydent podpisał ustawę

26 sierpnia 2019      TAGI:         
W dniu 23 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu...»

„Projekt socjalny dla rodziny” – WYNIKI

25 października 2019      TAGI:         
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczyło nagrody w konkursie „Projekt...»

EMERYTURA+: jest projekt ustawy, nowe ustalenia

08 marca 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym...»
300+ świadczenie dobry start

„Dobry Start” – jest projekt ustawy! 300+ będzie wypłacane co rok

06 maja 2019      TAGI:         
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o świadczeniu "Dobry Start". Obecnie...»