Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W ocenie resortu obecna ustawa zdaje się być archaiczna i nie przystająca do realiów.

Projekt zakłada, że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Nadto zmianie ma ulec górna granica wiekowa przebywania w zakładzie poprawczym. Obecnie mogą w nim przebywać nieletni do 21. roku życia, niezależnie od rodzaju popełnionego czynu karalnego czy przebiegu procesu resocjalizacji.

Wydłużenie pobytu w zakładzie poprawczym

Projekt zakłada możliwość wydłużenia pobytu do trzech lat, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła zamierzonego skutku. Przepis miałby dotyczyć sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym miałby podejmować sąd rodzinny. W przypadku orzeczeń za te najcięższe przestępstwa, sąd będzie mógł od razu wskazać, że nieletni powinien przebywać w zakładzie poprawczym do 24. roku życia.

Jednocześnie każdą osobę, która będzie opuszczała zakład, sąd będzie mógł objąć dozorem kuratora, jeśli będzie miał wątpliwości co do stopnia jej resocjalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektowanych zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-nieletnich

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Powołano zespół ekspercki ws. ustawy chroniącej dzieci przed pornografią

17 stycznia 2020      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołało do życia zespół ekspercki...»
Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Federacja o projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

02 listopada 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zgłosiła...»
Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

26 sierpnia 2020      TAGI:      
W dniu 21.08.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

W dniu 10 maja 2021 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»