Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W ocenie resortu obecna ustawa zdaje się być archaiczna i nie przystająca do realiów.

Projekt zakłada, że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Nadto zmianie ma ulec górna granica wiekowa przebywania w zakładzie poprawczym. Obecnie mogą w nim przebywać nieletni do 21. roku życia, niezależnie od rodzaju popełnionego czynu karalnego czy przebiegu procesu resocjalizacji.

Wydłużenie pobytu w zakładzie poprawczym

Projekt zakłada możliwość wydłużenia pobytu do trzech lat, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła zamierzonego skutku. Przepis miałby dotyczyć sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym miałby podejmować sąd rodzinny. W przypadku orzeczeń za te najcięższe przestępstwa, sąd będzie mógł od razu wskazać, że nieletni powinien przebywać w zakładzie poprawczym do 24. roku życia.

Jednocześnie każdą osobę, która będzie opuszczała zakład, sąd będzie mógł objąć dozorem kuratora, jeśli będzie miał wątpliwości co do stopnia jej resocjalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektowanych zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-nieletnich

Komentarze (0)

      1 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

26 kwietnia 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych...»
Nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

Nowy tekst jednolity ustawy o opłacie skarbowej

27 października 2021      TAGI:      
W dniu 25.10.2021 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

19 marca 2021      TAGI:         
Sejm przyjął nowelizację ustawy o pomocy społecznej. Niesie ona ze sobą cały szereg...»
Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

Zmiany dot. postępowania w sprawach nieletnich coraz bliżej

11 kwietnia 2022      TAGI:      
Rada Ministrów przyjęła w dniu 5.04.2022 r. projekt nowej ustawy, która ma regulować...»
Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 2.06.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie...»
Lady90 » 20 maja 2022, 15:27

decyzja odmowna

Anetka1983 » 20 maja 2022, 14:25

AS moduł 2

edytap693 » 20 maja 2022, 14:23

Od kiedy dodatek mieszkaniowy