Projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W resorcie sprawiedliwości trwają prace nad projektem ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. W ocenie resortu obecna ustawa zdaje się być archaiczna i nie przystająca do realiów.

Projekt zakłada, że nieletni sprawcy najpoważniejszych przestępstw, takich jak zabójstwo, gwałt, pedofilia, będą obligatoryjnie trafiali do zakładów poprawczych. Nadto zmianie ma ulec górna granica wiekowa przebywania w zakładzie poprawczym. Obecnie mogą w nim przebywać nieletni do 21. roku życia, niezależnie od rodzaju popełnionego czynu karalnego czy przebiegu procesu resocjalizacji.

Wydłużenie pobytu w zakładzie poprawczym

Projekt zakłada możliwość wydłużenia pobytu do trzech lat, jeśli dotychczasowa resocjalizacja nie przyniosła zamierzonego skutku. Przepis miałby dotyczyć sprawców najpoważniejszych przestępstw, a decyzję o przedłużeniu pobytu w zakładzie poprawczym miałby podejmować sąd rodzinny. W przypadku orzeczeń za te najcięższe przestępstwa, sąd będzie mógł od razu wskazać, że nieletni powinien przebywać w zakładzie poprawczym do 24. roku życia.

Jednocześnie każdą osobę, która będzie opuszczała zakład, sąd będzie mógł objąć dozorem kuratora, jeśli będzie miał wątpliwości co do stopnia jej resocjalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektowanych zmian pod adresem:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/reforma-przepisow-o-nieletnich

Komentarze (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zmiany w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

W dniu 2.06.2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie...»
„Za życiem” – nowy tekst jednolity ustawy

„Za życiem” – nowy tekst jednolity ustawy

W dniu 31.07.2020 r. zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

26 kwietnia 2021      TAGI:      
Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych...»
Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

26 sierpnia 2020      TAGI:      
W dniu 21.08.2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Ujednolicenie ustawy o zatrudnieniu socjalnym

Nowy tekst jednolity ustawy o zatrudnieniu socjalnym

06 lutego 2020      TAGI:         
W dniu 5 lutego 2020 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
RPCP » 27 września 2021, 19:25

TURNUS

GOPSy » 27 września 2021, 16:08

"13" emerytura netto ZUS, KRUS.

don48 » 27 września 2021, 15:55

obliczenie dochodu

opsSR34 » 27 września 2021, 14:52

podnajem mieszkania od pkp