Czy pracownik socjalny zatrudniony w jednostce pomocy społecznej może odmówić uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grupy Roboczej?

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na gminy i miasta obowiązek powoływania Zespołów Interdyscyplinarnych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Kolejnym zadaniem dla władz było podjęcie uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe zasady jego funkcjonowania.

Jeżeli wójt, burmistrz lub prezydent powołali do pracy w Zespole Interdyscyplinarnym określonego pracownika socjalnego z jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, to nie ma on prawa odmówić pracy w tymże Zespole. Poza tym wymóg uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego czy Grupy Roboczej określony pracownik socjalny może mieć również wpisany w obowiązkach służbowych przez swojego pracodawcę.

Pracownik socjalny powziąwszy informację, że w danej rodzinie występuje problem przemocy, ma obowiązek założyć rodzinie Niebieską Kartę A, powinien sporządzić rodzinny wywiad środowiskowy, gdyż zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, jedną z przyczyn udzielania pomocy społecznej jest zjawisko przemocy w rodzinie. Rodzina względem której pracownik socjalny spisał Niebieską Kartę A, zazwyczaj znajduje się na obszarze wykonywania przez niego pracy zawodowej. Z chwilą wszczęcia procedury Niebieska Karta, zostaje on zatem włączony do pracy polegającej na przeciwdziałaniu przemocy w danej rodzinie bądź w Zespole Interdyscyplinarnym (jeżeli jest jego członkiem), bądź w Grupie Roboczej powołanej przez Zespół.

Komentarze Czy pracownik socjalny zatrudniony w jednostce pomocy społecznej może odmówić uczestnictwa w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego/ Grupy Roboczej? (8)

      2 + 5 = ?    
Witam, mam pytanie w moim Ośrodku Pomocy został oddelegowany jeden pracownik socjalny do grupy pomocowo-diagnostycznej .Pozostali pracownicy socjalni nie mogą uzyskać informacji co dzieje się w związku z założoną kartą w ich środowiskach ,a są zobowiązani do jej monitoringu. Proszę podpowiedzcie jak to jest u Was?
DODAŁ: [email protected] DNIA 13 maja 2024 O 12:05
czy pracownik socjalny będacy członkiem grupy diagnostyczno pomocowej może być przewodniczącym zespołu interdyscyplinarnego
DODAŁ: SPRING DNIA 05 października 2023 O 09:31
Dziękuję za wsparcie. Pozdrawiam wszystkich pracowników socjalnych pracujących zgodnie z Kodeksem Etycznym Pracownika Socjalnego. Jeżeli chodzi o kierowników to czas na konkursy na powyższe stanowiska. Pytam w jakim celu organizowane są specjalizacje , skoro nie ma awansu zawodowego , nie mówiąc o gratyfikacji finansowej.
DODAŁ: Dająca radę DNIA 29 czerwca 2016 O 11:12
Rozżalona witaj. Wogóle nie jesteś odosobniona w odpowienim podejściu do siebie przełożonego. Ciesz się z osiągnięcia tytułu zawodowego starszy specjalista pracy socjalnego.Ja mimo posiadania I i II stopnia dalej zostaję szeregowym specjalistą pracy socjalnej. Dyrektor nie ukończył właściwego kierunku do zarządzania pomocą społeczną, a nim jest !
DODAŁ: specjalista pracy socjalnej od 25 lat DNIA 22 czerwca 2016 O 12:21
"gdyby płacili nie byłoby z tym problemu." Pewno tak. Policja tłumaczy się inną zmianą w pracy, chociaż wie o spotkaniu dużo wcześniej ( nie mogę komentować czy nie da się jej zmienić bo nie znam zasad w tej pracy)Służba zdrowia wykonuje swoje obowiązki służbowe i tłumaczy się,że jest ich mało i nie mogą przyjść. Szkolny pedagog też ma zajęcia i nie zawsze jest obecny. I tak dalej ... . Nikt nie chce przyjść w czasie wolnym dla siebie , poza swoimi godzinami pracy. Może zrezygnować z tej szumnej nazwy za którą często stoi jeden człowiek rozwiązujący problemy ? Pracownik socjalny daje teraz radę to i dalej będzie sobie radził.
DODAŁ: ... DNIA 21 czerwca 2016 O 21:07
gdyby płacili nie byłoby z tym problemu......
DODAŁ: ona DNIA 19 czerwca 2016 O 13:28
Jestem starszym specjalistą pracy socjalnej o specjalności pracy socjalnej z ofiarą przemocy (tylko ja , jako jedyna w moim OPS mam specjalizację I i II stopnia).Nawet nie jestem w ZI.To wynika z zazdrości i braku odpowiedzialności ze strony przełożonego.
DODAŁ: Rozżalona DNIA 17 czerwca 2016 O 09:12
Przeważnie pracownik socjalny ma poczucie obowiązku. Często zdarza się, że jest pozostawiony sam sobie z NK z osobą poszkodowaną oraz z osobą wskazaną jako stosującą przemoc. Przyczyną jest to. że nie wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego/Grupy Roboczej mają takie samo poczucie obowiązku.
DODAŁ: p.s. DNIA 15 czerwca 2016 O 23:48

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»