Porady   

Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?

Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów fundusz alimentacyjny przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, dziecku uczącemu się do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności fundusz alimentacyjny jest przyznawany bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny – przysługuje, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w placówce, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie, np. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (ponosi koszt wyżywienia, koszty zakupu odzieży, środków czystości, książek i przyborów szkolnych itp.). Nie należy się dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, nie przysługuje, kiedy dziecko zawarło związek małżeński oraz kiedy jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

Komentarze (0)

      5 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje, jeśli wnioskodawca pobiera już świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko?

09 sierpnia 2017      TAGI:      
  W takim przypadku świadczenie rodzicielskie nie przysługuje. Mówi otym...»

Co w przypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie stawia się na wezwanie?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Właściwie już po pierwszym wezwaniu (coraz częściej jedna ośrodki praktykują...»

Skład rodziny różnice – świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne, pomoc społeczna?

22 sierpnia 2017      TAGI:         
W przypadku ustalania członków rodziny, aby móc prawidłowo przeliczyć dochody izakwalifikować...»

Komu można udostępnić dokumenty z procedury Niebieskiej Karty?

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  Dokumenty z procedury Niebieskiej Karty można udostępnić wszystkim członkom...»