Porady   

Komu przysługuje fundusz alimentacyjny?

Zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów fundusz alimentacyjny przysługuje dziecku do ukończenia 18 roku życia, dziecku uczącemu się do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku posiadania przez dziecko orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności fundusz alimentacyjny jest przyznawany bezterminowo.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego jest uzależnione od sytuacji dochodowej rodziny – przysługuje, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Fundusz alimentacyjny nie przysługuje, jeżeli dziecko przebywa w placówce, która zapewnia mu całodobowe utrzymanie, np. w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (ponosi koszt wyżywienia, koszty zakupu odzieży, środków czystości, książek i przyborów szkolnych itp.). Nie należy się dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, nie przysługuje, kiedy dziecko zawarło związek małżeński oraz kiedy jest pełnoletnie i posiada własne dziecko.

Komentarze Komu przysługuje fundusz alimentacyjny? (0)

      3 + 1 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Która gmina jest właściwa do kierowania do DPS? Gmina opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej czy gmina, na terenie której zamieszkuje osoba ubezwłasnowolniona?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina właściwa dla opiekuna prawnego; gmina, na terenie której koncentruje...»

Która gmina jest właściwa, aby ubezpieczyć na 90 dni osobę bezdomną przebywającą w schronisku?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Właściwą jest gmina, na terenie której zamieszkiwała osoba bezdomna. zanim trafiła...»

Wzór decyzji uchylającej specjalny zasiłek opiekuńczy

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W Z Ó R Miejscowość, dn….. Imię i nazwisko Adres odbiorcy DECYZJA (NUMER)...»

Czy można przyznać zasiłek okresowy z powodu bezrobocia za pełny miesiąc, jeśli osoba zarejestrowała się jako bezrobotna np. w połowie miesiąca?

29 sierpnia 2017      TAGI:      
W takiej sytuacji nie można przyznać zasiłku okresowego za cały miesiąc, gdyż...»

Różnica w wyliczaniu dochodu z gospodarstwa rolnego w świadczeniach rodzinnych i pomocy społecznej

29 sierpnia 2017      TAGI:      
Przy ustalaniu prawa do pobierania świadczeń rodzinnych, czyli przy przeliczaniu dochodu...»
khazal22 » 10 grudnia 2023, 11:22

Czy przyznać Kartę Dużej Rodziny?

PomaryLinea » 09 grudnia 2023, 09:10

"Why was David Walker fired?"

dorota202 » 08 grudnia 2023, 15:39

SP na brata, jego dzieci żyją

marzena123 » 08 grudnia 2023, 14:46

unieważnienie KDR