Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami, czyli różnice w zarobkach w świetle prawa

Kolejny projekt zmian w świadczeniach rodzinnych

Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych druk nr 995. Projekt zakłada powiązanie ustalenia świadczeń... »

Zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych

W dniu 28.11.2018 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego... »

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje, jeśli wnioskodawca pobiera już świadczenie pielęgnacyjne na inne dziecko?

  W takim przypadku świadczenie rodzicielskie nie przysługuje. Mówi o tym art. 27 ust 5 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z 28 listopada 2003r.: „Wprzypadku... »
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych    standardy w pomocy    procedury    prezydent    Uczelnia Korczaka    Dzień Pracownika Socjalnego    niebieska karta    job shadowing