Wniosek do pomocy społecznej

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach

Czy OPS może nie rozpatrzyć wniosku o pomoc?

Zdarzają się sytuacje, kiedy Ośrodek Pomocy Społecznej nie może dokonać rozpatrzenia wniosku o pomoc. W przypadku kiedy wnioskodawca w swej prośbie... »

Czy można złożyć wniosek o przyznanie pomocy społecznej w imieniu innej osoby?

Zgodnie z przepisami Ustawy o pomocy społecznej świadczenia z pomocy społecznej mogą zostać udzielone nie tylko na wniosek osoby zainteresowanej czy... »

Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia - Wzór

ROZMIAR: 31.58 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Powiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, do celów pomocy społecznej - Wzór

ROZMIAR: 60.14 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego/ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego - Druk

ROZMIAR: 218.26 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Gdzie złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy i jakie dokumenty do niego załączyć?

Wniosek o dodatek mieszkaniowy należy złożyć do Urzędu Gminy lub Miasta w miejscu zamieszkania. Wymienione organy mogą zlecić wykonywanie tej pracy... »

Wniosek o pomoc - Wzór, Druk

ROZMIAR: 1 574.52 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie?

Przyjmowanie przedmiotowych wniosków następuje od dnia wejścia w życie nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych, tj. od 1 stycznia 2016 r. Wniosek... »

Jak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne?

Procedurę ubiegania się o uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.... »

Co zrobić, aby otrzymać 500 zł na dziecko?

Postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze... »