Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Zmiana liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych wymaga rzetelnego pochylenia się na treścią uzasadnienia decyzji zmieniającej.

Jak podnosi orzecznictwo sądów administracyjnych, organy, dokonując zmiany liczby godzin usług opiekuńczych, winny realizować zasadę przekonywania wyrażoną przez ustawodawcę w art. 11 k.p.a. (Kodeksu postępowania administracyjnego). Jak podnosi orzecznictwo, wszelkie okoliczności i zarzuty strony, a zwłaszcza te, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub twierdzenia uważane przez strony za istotne dla sposobu załatwienia sprawy, muszą być rzetelnie omówione i wnikliwie przeanalizowane przez organ rozpatrujący sprawę. Tym samym niewystarczające jest w uzasadnieniu decyzji przytoczenie jedynie twierdzenia o braku możliwości finansowych organu w zakresie przyznania większej ilości usług opiekuńczych bez wyjaśnienia tych twierdzeń ani odniesienia się do aktualnej sytuacji organu.

Organ winien wykazać sytuację finansową, która nie pozwala przyznać choćby godziny więcej usług opiekuńczych dziennie. Należy podkreślić, że organ nie jest związany wnioskiem skarżącego co do ilości wnioskowanych godzin opiekuńczych, gdyż o ich zakresie decyduje organ, samodzielnie ważąc potrzeby osoby uprawnionej do ich uzyskania i sytuację finansową organu.

Uzasadnienie decyzji zatem winno stanowić „uzewnętrznienie motywów, pokazanie rozumowania organu, a nie tylko wykaz zebranych faktów, jak i norm. Uzasadnienie ma stanowić odpowiedź na pytanie: dlaczego?, a nie tylko stwierdzenie „że”. Ma nie tylko przekonać adresata decyzji o słuszności rozstrzygnięcia, ale umożliwić pogłębioną kontrolę i ocenę rozumowania jej treści (wyrok NSA z 25.10.2016 r., II OSK 110/15).

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C4EBDEE98C

Komentarze Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych (0)

      5 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»
Nierówny podział obowiązków opiekuńczych

Nierówny podział obowiązków opiekuńczych

15 marca 2022      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem odniósł się do procedowania projektu ustawy...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Ostatnie wolne miejsca na bezpłatne studia podyplomowe: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

09 marca 2023      TAGI:         
Zapraszamy kadrę kierowniczą i zarządzającą instytucji pomocy społecznej z regionów...»
Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

Projekt zmian w specjalistycznych usługach opiekuńczych

09 listopada 2022      TAGI:      
Trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»