Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Zmiana liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych wymaga rzetelnego pochylenia się na treścią uzasadnienia decyzji zmieniającej.

Jak podnosi orzecznictwo sądów administracyjnych, organy, dokonując zmiany liczby godzin usług opiekuńczych, winny realizować zasadę przekonywania wyrażoną przez ustawodawcę w art. 11 k.p.a. (Kodeksu postępowania administracyjnego). Jak podnosi orzecznictwo, wszelkie okoliczności i zarzuty strony, a zwłaszcza te, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub twierdzenia uważane przez strony za istotne dla sposobu załatwienia sprawy, muszą być rzetelnie omówione i wnikliwie przeanalizowane przez organ rozpatrujący sprawę. Tym samym niewystarczające jest w uzasadnieniu decyzji przytoczenie jedynie twierdzenia o braku możliwości finansowych organu w zakresie przyznania większej ilości usług opiekuńczych bez wyjaśnienia tych twierdzeń ani odniesienia się do aktualnej sytuacji organu.

Organ winien wykazać sytuację finansową, która nie pozwala przyznać choćby godziny więcej usług opiekuńczych dziennie. Należy podkreślić, że organ nie jest związany wnioskiem skarżącego co do ilości wnioskowanych godzin opiekuńczych, gdyż o ich zakresie decyduje organ, samodzielnie ważąc potrzeby osoby uprawnionej do ich uzyskania i sytuację finansową organu.

Uzasadnienie decyzji zatem winno stanowić „uzewnętrznienie motywów, pokazanie rozumowania organu, a nie tylko wykaz zebranych faktów, jak i norm. Uzasadnienie ma stanowić odpowiedź na pytanie: dlaczego?, a nie tylko stwierdzenie „że”. Ma nie tylko przekonać adresata decyzji o słuszności rozstrzygnięcia, ale umożliwić pogłębioną kontrolę i ocenę rozumowania jej treści (wyrok NSA z 25.10.2016 r., II OSK 110/15).

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C4EBDEE98C

Komentarze Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

NOWOŚĆ! Bezpłatne studia podyplomowe na Uczelni Korczaka: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

17 lutego 2023      TAGI:         
Uczelnia Korczaka zaprasza kadrę kierowniczą instytucji pomocy społecznej do rekrutacji...»
Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka

Dla kogo Akademia liderów rozwoju usług społecznych Uczelni Korczaka?

19 października 2023      TAGI:      
Wdrażanie i rozwój usług społecznych na poziomie samorządów gminnych i powiatowych...»
Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

Nowy tekst jednolity rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych

04 czerwca 2024      TAGI:      
W dniu 31.05.2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...»

„Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS) w ramach EFS+ finansowane z nowej perspektywy 2021-2027” – bezpłatny webinar

15 czerwca 2023      TAGI:         
Zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Tworzenie lub rozwój Centrów Usług Społecznych...»
Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

Trwa nabór na nowe studia dla kadr pomocy społecznej: Deinstytucjonalizacja i rozwój usług środowiskowych

03 sierpnia 2023      TAGI:      
Uczelnia Korczaka uruchamia II edycję studiów podyplomowych MBA dedykowanych profesjom...»