Zmniejszenie liczby godzin usług opiekuńczych

Zmiana liczby przyznanych godzin usług opiekuńczych wymaga rzetelnego pochylenia się na treścią uzasadnienia decyzji zmieniającej.

Jak podnosi orzecznictwo sądów administracyjnych, organy, dokonując zmiany liczby godzin usług opiekuńczych, winny realizować zasadę przekonywania wyrażoną przez ustawodawcę w art. 11 k.p.a. (Kodeksu postępowania administracyjnego). Jak podnosi orzecznictwo, wszelkie okoliczności i zarzuty strony, a zwłaszcza te, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy lub twierdzenia uważane przez strony za istotne dla sposobu załatwienia sprawy, muszą być rzetelnie omówione i wnikliwie przeanalizowane przez organ rozpatrujący sprawę. Tym samym niewystarczające jest w uzasadnieniu decyzji przytoczenie jedynie twierdzenia o braku możliwości finansowych organu w zakresie przyznania większej ilości usług opiekuńczych bez wyjaśnienia tych twierdzeń ani odniesienia się do aktualnej sytuacji organu.

Organ winien wykazać sytuację finansową, która nie pozwala przyznać choćby godziny więcej usług opiekuńczych dziennie. Należy podkreślić, że organ nie jest związany wnioskiem skarżącego co do ilości wnioskowanych godzin opiekuńczych, gdyż o ich zakresie decyduje organ, samodzielnie ważąc potrzeby osoby uprawnionej do ich uzyskania i sytuację finansową organu.

Uzasadnienie decyzji zatem winno stanowić „uzewnętrznienie motywów, pokazanie rozumowania organu, a nie tylko wykaz zebranych faktów, jak i norm. Uzasadnienie ma stanowić odpowiedź na pytanie: dlaczego?, a nie tylko stwierdzenie „że”. Ma nie tylko przekonać adresata decyzji o słuszności rozstrzygnięcia, ale umożliwić pogłębioną kontrolę i ocenę rozumowania jej treści (wyrok NSA z 25.10.2016 r., II OSK 110/15).

Źródło:

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C4EBDEE98C

Komentarze (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

06 września 2021      TAGI:         
Już niedługo rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach...»
Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia a zmniejszenie etatu

18 listopada 2021      TAGI:      
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę skutkuje wzrostem całkowitych kosztów pracy....»
Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

Szkolenia dla Centrów Usług Społecznych

05 października 2021      TAGI:         
Zapraszamy do udziału w szkoleniach dla pracowników i kandydatów na pracowników...»
Nierówny podział obowiązków opiekuńczych

Nierówny podział obowiązków opiekuńczych

15 marca 2022      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich z zadowoleniem odniósł się do procedowania projektu ustawy...»
Ceny usług opiekuńczych w górę

Ceny usług opiekuńczych w górę

04 lutego 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do Ministerstwa Rodziny i Polityki...»
agaGOPS1 » 26 maja 2022, 09:32

skład rodziny - ZR i becik

smerfetka84 » 26 maja 2022, 09:13

dotacja

Młoda95 » 26 maja 2022, 08:54

KDR- dziecko niepełnosprawne

rozme » 26 maja 2022, 08:51

Badania niszczące